Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2017

Pozývame Vás zapojiť sa do  ankety, v ktorej môžete dať svoj hlas len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla, prípadne aj jej názvu.  

Anketa prebieha do 30. apríla 2018.

Hlasovať možno elektronickou poštou na: anketa.známka@slposta.sk  alebo poštovým lístkom na jednu z týchto adries:

Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

alebo

POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava

 

Pri hlasovaním nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2017Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2017. Každý účastník bude taktiež zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Poštové známky vydané v roku 2017 nájdete tu:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/znamky17.html

Ďalšie podrobnosti o ankete nájdete na:

https://www.pofis.sk/blog/2017/12/19/anketa-o-najkrajsiu-slovensku-postovu-znamku-roka-2017

na začiatoktlačiť