Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 34 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1034
13.04.2010 [Ministerstvo]
Autosalón 2010


12.04.2010 [Ministerstvo]
Digitálna dividenda – verejná konzultácia
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR otvára verejnú konzultáciu k digitálnej dividende. Dotknuté inštitúcie a odborná verejnosť v SR sa týmto vyzývajú k aktívnej diskusii k tomuto konzultačnému dokumentu o možnostiach využitia digitálnej dividendy na Slovensku, aby svojimi vecnými stanoviskami a konkrétnym odôvodnením prispeli k výberu najvhodnejšej alternatívy, resp. variantu z pohľadu rozhodnutia o budúcom využití predmetného frekvenčného spektra (790 – 862 MHz) na Slovensku.


09.04.2010 [Ministerstvo]
Spoločné stanovisko k tragickej udalosti v Spišskej Novej Vsi
V záujme detailného, objektívneho vyšetrenia tragickej nehody na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi, ku ktorej došlo 1. apríla 2010, sa dnes, t.j. 9. apríla 2010 stretli generálni riaditelia všetkých štyroch spoločností, ktoré sú na tragickej nehode zainteresované.


08.04.2010 [Ministerstvo]
Návšteva chorvátskeho veľvyslanca


01.04.2010 [Doprava lodná]
Kontroly plavidiel
25.03.2010 [Ministerstvo]
Cestná konferencia 2010
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny 25. 3. 2010 otvoril dvojdňové rokovanie Cestnej konferencie 2010.


24.03.2010 [Telekomunikácie]
Výzva - poskytnutie dotácie v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2010 poskytne dotácie v celkovej výške max. 165 970 € (stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.


23.03.2010 [Ministerstvo]
Stretnutie predstaviteľov V4 v Budapešti
Štátny tajomník MDPT SR Milan Mojš sa dňa 23. 3. 2010 zúčastnil stretnutia štátnych tajomníkov ministerstiev dopravy a infraštruktúry krajín V4 na Ministerstve dopravy, telekomunikácií a energetiky MR v Budapešti.


18.03.2010 [Ministerstvo]
Konferencia Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Dňa 18. 3. 2010 v City hoteli v Bratislave sa konala konferencia Infraštruktúra intermodálnej prepravy. Podujatie pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR a združením ČESMAD.

Stránka: 34 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1034
na začiatoktlačiť