Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 34 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022


18.03.2010 [Ministerstvo]
Konferencia Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Dňa 18. 3. 2010 v City hoteli v Bratislave sa konala konferencia Infraštruktúra intermodálnej prepravy. Podujatie pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR a združením ČESMAD.


15.03.2010 [Doprava lodná]
Krst inšpekčného plavidla ŠPS


12.03.2010 [Ministerstvo]
Európska únia schválila ďalší veľký projekt v rámci OPD
Európska únia oficiálne schválila Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dôležitý projekt R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, na ktorý prispeje sumou vyše 111 miliónov €. Slovensko sa tak môže v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013 pochváliť tretím veľkým projektom (t.j. nad 50 miliónov €), ktorý bude spolufinancovaný z eurofondov.


11.03.2010 [Ministerstvo]
Zasadnutie Rady EÚ
V Bruseli sa dňa 11. marca 2010 konala Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, na rokovaní ktorej sa zúčastnil štátny tajomník MDPT SR Milan Mojš. Je to prvá Rada, ktorú organizuje španielske predsedníctvo.


05.03.2010 [Doprava lodná]
Nový systém skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
Štátna plavebná správa ako orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy v apríli uvedie do prevádzky nový systém skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vykonávaných prostredníctvom počítača.


04.03.2010 [Ministerstvo]
Zasadnutie slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre infraštruktúru
Dňa 4. marca 2010 sa na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zišla na svojom 10. zasadnutí slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre infraštruktúry. Štátny tajomník Milan Mojš a predseda slovenskej časti zmiešanej komisie pre infraštruktúry privítal na pôde ministerstva svojho rezortného partnera štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, telekomunikácií a energetiky MR a zároveň predsedu maďarskej časti zmiešanej komisie pre infraštruktúry Lajosa Csepiho.


04.03.2010 [Ministerstvo]
Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II
Dňa 3. marca 2010 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a súčasne novelu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá prináša zavedenie dvoch nových dokladov k vozidlám (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II).
25.02.2010 [Ministerstvo]
Nahlasovanie podozrení nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ
Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.


19.02.2010 [Ministerstvo]
Dopravná osveta pre seniorovStránka: 34 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022
na začiatoktlačiť