Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 38 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022


06.11.2009 [Ministerstvo]
Stretnutie so štátnym tajomníkom MD Republiky Kenya
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal dňa 6. 11. 2009 štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Republiky Kenya Wilfreda Machageho.


05.11.2009 [Ministerstvo]
Deň otvorených dverí na MDPT SR
Na MDPT SR sa 5. novembra 2009 uskutočnil tretíkrát Deň otvorených dverí venovaný tematike bezpečnosti cestnej premávky. Akciu otvoril minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny, ktorý so zástupcami sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií diskutoval s novinármi a návštevníkmi.
03.11.2009 [Ministerstvo]
Poslanecký prieskum na MDPT SR


03.11.2009 [Ministerstvo]
Pandemické stredisko krízového štábu ministerstva dopravy opäť zasadalo
Dňa 2. novembra 2009, už po druhýkrát zasadlo Pandemické stredisko krízového štábu MDPT SR v súvislosti so zvýšeným výskytom respiračných ochorení v Ukrajine. Prijali sa ďalšie nevyhnutné opatrenia.


03.11.2009 [Ministerstvo]
Deň pre BECEP na MDPT SR
Dňa 5. novembra 2009 (štvrtok) od 10.00 do 14.00 h sa uskutoční Deň otvorených dverí pre bezpečnosť cestnej premávky na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií.


29.10.2009 [Ministerstvo]
Minister online na www.aktualne.sk
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa vo štvrtok 29. 10. 2009 zúčastnil online chatu pre portál www.aktualne.sk. Témami boli výstavba diaľnic, zavedenie mýtneho systému a digitalizácie (DVB-T).


27.10.2009 [Ministerstvo]
Stretnutie o budúcnosti cestnej dopravy
V dňoch 26. - 27. októbra 2009 sa v rámci švédskeho predsedníctva EÚ uskutočnilo v Göteborgu stretnutie na vysokej úrovni, tktorého émou bola budúcnosť cestnej dopravy.


27.10.2009 [Ministerstvo]
Ministerstvo dopravy navrhlo autoškolám pokuty
MDPT SR vykonalo hlavný štátny odborný dozor nad 28 autoškolami v trnavskom a košickom kraji. Zistilo spolu 86 porušení zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách, vyhlášky č. 349/2005 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o autoškolách a učebných osnov vodičských kurzov.


27.10.2009 [Ministerstvo]
Správa z výkonu Štátnej plavebnej správy počas Summitu NATO
V období od 22.10.2009 do 23.10.2009 počas zasadnutia ministrov obrany z krajín združených v Severoatlantickej aliancii NATO v Bratislave uložila Štátna plavebná správa v zmysle č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe plavebné opatrenie č. 91/2009 o obmedzení plavebnej prevádzky v akvatóriu prístavu Bratislava, ktorým bol uložený zákaz predbiehania a stretávania sa veľkých plavidiel, zákaz plavby malých plavidiel (okrem plavidiel uvedených v § 42 zákona o vnútrozemskej plavbe) a zákaz státia všetkých plavidiel v úseku km 1871,500 – 1869,000 Dunaja pri pravom brehu.


26.10.2009 [Ministerstvo]
Stretnutie poštových odborových zväzov z regiónu strednej a východnej Európy
Na základe iniciatívy Odborového zväzu SPOJE v spolupráci s UNI Postal&Logistic Global Union sa konala v dňoch 21. – 23. októbra 2009 v Senci medzinárodná konferencia venovaná problematike prípravy na liberalizáciu poštového trhu.


22.10.2009 [Ministerstvo]
Konferencia TEN-T Days 2009 v Neapole
Európska komisia, talianske Ministerstvo dopravy a infraštruktúry a švédske predsedníctvo Európskej únie zorganizovali v dňoch 21. a 22. októbra 2009 v talianskom Neapole konferenciu o budúcnosti transeurópskych dopravných sietí „TEN-T Days 2009“.


21.10.2009 [Ministerstvo]
Prezentácia na Ekotopfilme
Dňa 21. 10. 2009 v rámci sprievodného programu festivalu filmov o trvaloudržateľnom rozvoji EKOTOPFILM prezentovali zástupcovia MDPT SR a NDS, a.s., informácie o elektronickom výbere mýta.
15.10.2009 [Ministerstvo]
Prijatie veľvyslanca NSR
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal dňa 15. októbra 2009 veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky Axela Hartmanna .

Stránka: 38 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022
na začiatoktlačiť