Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 40 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008


11.06.2009 [Ministerstvo]
Rada ministrov pre dopravu v Luxemburgu
Na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku dňa 11. júna 2009 v Luxemburgu, organizovanej českým predsedníctvom, sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Mojš.


09.06.2009 [Ministerstvo]
Deliaca priečka u vozidiel kategórie N1
Od 29. apríla 2009 sa v praxi začala uplatňovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica), čo znamená, že aj na vozidlá kategórie N1 bude možné udeliť ktorýmkoľvek členským štátom typové schválenie ES. Rámcová smernica bola do právneho poriadku SR transponovaná Nariadením vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.


05.06.2009 [Ministerstvo]
Kontrolný deň na R1
29.05.2009 [Ministerstvo]
Novela zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
Dňom 1. júna 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 188/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


27.05.2009 [Ministerstvo]
Slovensko – arménske rokovania o leteckých dopravných službách
V dňoch 25. a 26. mája 2009 sa v Bratislave stretli delegácie Slovenskej republiky a Arménska, aby prerokovali praktické aspekty týkajúce sa vykonávania leteckých dopravných služieb.


25.05.2009 [Ministerstvo]
VI. zjazd OZŽ
V Strečne sa 22.5.2009 konal VI. zjazd Odborového zväzu železničiarov. Zástupcom odborárov a zamestnávateľov sa prihovoril minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny, ktorý informoval o opatreniach na riešenie hospodárskej krízy v rezorte dopravy.


19.05.2009 [Ministerstvo]
Spoločná kontrola AQUAPOLu
Štátna plavebná správa – orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy ako člen medzinárodného združenia AQUAPOL, samosprávneho združenia organizácií vykonávajúcich štátny odborný dozor nad vnútrozemskou a námornou plavbou štátov EÚ a Švajčiarska, uskutočnila v dňoch 12.05. a 14.05.2009 v rámci teritoriálnej pôsobnosti pobočky Bratislava a 13.05., 16.05. a 17.05.2009 v rámci teritoriálnej pôsobnosti pobočky Komárno kontroly plavidiel zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe.
15.05.2009 [Ministerstvo]
V. zjazd OZ KOVO


13.05.2009 [Ministerstvo]
Oslavy 5.výročia vstupu SR do EÚ
Slovenská delegácia na čele s predsedom vlády SR Robertom Ficom si 12. mája 2009 pripomenula 5.výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na Slovenskom galavečeri v Bruseli.

Stránka: 40 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008
na začiatoktlačiť