Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 44 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022


23.01.2009 [Ministerstvo]
Uvedenie poštovej známky
29.12.2008 [Ministerstvo]
Úspešný rok 2009


29.12.2008 [Ministerstvo]
Kolkové známky v €
Oznámenie o postupoch pri zavádzaní nových eurových kolkových známok v roku 2009 a výmene korunových kolkových známok


22.12.2008 [Ministerstvo]
Ukončenie štrajkovej pohotovosti OZŽ
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ďalej len MDPT SR a zamestnávatelia) a Odborové združenie železničiarov (ďalej len OZŽ) konštatujú, že dialóg o riešení štrajkovej pohotovosti spočívajúci vo viacnásobných rokovaniach na rôznych úrovniach a vo vyjasnení si stanovísk a pozícií oboch strán, vedie po spoločnom konsenzuálnom a konštruktívnom prístupe k ukončeniu.


18.12.2008 [Ministerstvo]
Generálna porada
Za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho sa dňa 18. decembra 2008 uskutočnila generálna porada sociálnych partnerov rezortu v Smoleniciach. Všetky tri strany, MDPT SR, Asociácia odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, označili sociálny dialóg v roku 2008 za korektný.
16.12.2008 [Ministerstvo]
Nový terminál BTS
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 16. decembra 2008 zúčastnil na slávnostnom poklopaní základného kameňa nového terminálu Letiska M.R.Štefánika- Airport Bratislava (BTS).


12.12.2008 [Ministerstvo]
Pokračujúce rokovania s OZŽ
Na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa dňa 11. 12. 2008 uskutočnilo rokovanie medzi predstaviteľmi rezortu a zástupcami Odborového združenia železničiarov. Témou rokovania boli požiadavky železničiarov, pre ktoré vstúpili do štrajkovej pohotovosti.


11.12.2008 [Ministerstvo]
Diaľničné známky na rok 2009
Podľa § 7 odsek 1vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 512/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle, v znení neskorších predpisov, nálepka s ročnou platnosťou a nálepka s deväťmesačnou platnosťou sú platné v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky. Podľa prílohy č. 2 uvedenej vyhlášky nálepky s ročnou platnosťou do 3,5 t sú platné od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2010.


11.12.2008 [Ministerstvo]
Bezpečnostné pracovisko Slovenskej pošty
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 11.12. 2008 zúčastnil na slávnostnom otvorení Multifunkčného dohľadového centra Slovenskej pošty, a.s., (MDC SP), ktoré predstavuje jeden zo základných pilierov bezpečnostnej architektúry spoločnosti.


10.12.2008 [Ministerstvo]
Stretnutie ministra s OZŽ
Na pôde MDPT SR sa dňa 10. decembra 2008 uskutočnilo stretnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho s predstaviteľmi Odborového združenia železničiarov (OZŽ).


09.12.2008 [Ministerstvo]
Rada ministrov pre dopravu
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa 9.decembra 2008 zúčastnil v poradí druhej Rady pre dopravu v Bruseli, ktorú organizuje francúzske predsedníctvo.


05.12.2008 [Ministerstvo]
Stanovisko k štrajkovej pohotovosti železničiarov
Štrajková pohotovosť je legitímnym právom odborárov. Nesúhlasíme však s takýmto riešením, aj vzhľadom na to, že prichádza v nevhodnom čase. V súčasnosti riešime dopad finančnej krízy na všetky oblasti rezortu, vrátane železničnej dopravy. Tento dopad sa môže prejaviť najmä v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., a následne aj v ŽSR v dôsledku zníženia výkonov.


03.12.2008 [Ministerstvo]
Povinné kontroly pre traktory od 1. januára 2009
Vozidlá kategórie T a R podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 578/2007 Z. z. podliehajú prvýkrát pravidelnej technickej kontrole počnúc 1. januárom 2009 a vozidlá kategórie T podľa ustanovenia § 104 ods. 6 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. podliehajú prvýkrát pravidelnej emisnej kontrole počnúc 1. januárom 2009.

Stránka: 44 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1022
na začiatoktlačiť