Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 44 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1013


11.12.2008 [Ministerstvo]
Diaľničné známky na rok 2009
Podľa § 7 odsek 1vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 512/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle, v znení neskorších predpisov, nálepka s ročnou platnosťou a nálepka s deväťmesačnou platnosťou sú platné v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky. Podľa prílohy č. 2 uvedenej vyhlášky nálepky s ročnou platnosťou do 3,5 t sú platné od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2010.


11.12.2008 [Ministerstvo]
Bezpečnostné pracovisko Slovenskej pošty
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 11.12. 2008 zúčastnil na slávnostnom otvorení Multifunkčného dohľadového centra Slovenskej pošty, a.s., (MDC SP), ktoré predstavuje jeden zo základných pilierov bezpečnostnej architektúry spoločnosti.


10.12.2008 [Ministerstvo]
Stretnutie ministra s OZŽ
Na pôde MDPT SR sa dňa 10. decembra 2008 uskutočnilo stretnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho s predstaviteľmi Odborového združenia železničiarov (OZŽ).


09.12.2008 [Ministerstvo]
Rada ministrov pre dopravu
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa 9.decembra 2008 zúčastnil v poradí druhej Rady pre dopravu v Bruseli, ktorú organizuje francúzske predsedníctvo.


05.12.2008 [Ministerstvo]
Stanovisko k štrajkovej pohotovosti železničiarov
Štrajková pohotovosť je legitímnym právom odborárov. Nesúhlasíme však s takýmto riešením, aj vzhľadom na to, že prichádza v nevhodnom čase. V súčasnosti riešime dopad finančnej krízy na všetky oblasti rezortu, vrátane železničnej dopravy. Tento dopad sa môže prejaviť najmä v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., a následne aj v ŽSR v dôsledku zníženia výkonov.


03.12.2008 [Ministerstvo]
Povinné kontroly pre traktory od 1. januára 2009
Vozidlá kategórie T a R podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 578/2007 Z. z. podliehajú prvýkrát pravidelnej technickej kontrole počnúc 1. januárom 2009 a vozidlá kategórie T podľa ustanovenia § 104 ods. 6 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. podliehajú prvýkrát pravidelnej emisnej kontrole počnúc 1. januárom 2009.


03.12.2008 [Ministerstvo]
BECEPÁČIK pre deti


27.11.2008 [Ministerstvo]
Rada ministrov
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa 27. novembra 2008 zúčastnil rokovania Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) v Bruseli.


26.11.2008 [Ministerstvo]
Podpis memoranda o širokorozchodnej trati
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny dňa 25.11.2008 podpísal memorandum o spolupráci pri realizácii projektu širokorozchodnej trate.


14.11.2008 [Ministerstvo]
Darček BECEP pre autoškoly
MDPT SR pripravilo v rámci osvetových projektov Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) nové interaktívne DVD - Motocyklisti na cestách.


12.11.2008 [Ministerstvo]
Ponuky na 2. balík PPP projektov


10.11.2008 [Ministerstvo]
Slávnostné otvorenie cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná
Za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho sa dňa 10. novembra 2008 uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovanej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná, ktorá spája Kysuce a Oravu.


07.11.2008 [Ministerstvo]
BECEP radí: Pripútaj sa k životu!
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR realizuje počas novembra verejno-prospešnú aktivitu - PRIPÚTAJ SA K ŽIVOTU! Ide o preventívnu kampaň Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorá je určená všetkým vodičom motorových vozidiel a zameraná je na pripútavanie sa počas jazdy.


03.11.2008 [Ministerstvo]
Premiéra multimediálneho projektu The Action BECEP Tour 2008
Pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Ľubomíra Vážneho sa dňa 3. novembra 2008 v Bratislave uskutočnila premiéra multimediálneho projektu The Action BECEP Tour 2008. Emotívne ladené predstavenie zamerané na mladých začínajúcich vodičov vzniklo v spolupráci oddelenia Bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) a agentúry EuroNet.CZ.


30.10.2008 [Ministerstvo]
Rokovanie expertnej skupiny V4
Dňa 29. októbra 2008 sa z iniciatívy poľského predsedníctva krajín V4 a na základe dohody vrcholových predstaviteľov rezortov dopravy a infraštruktúry krajín V4 uzatvorenej pred rokovaním Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku - TTE (Luxemburg, 9. októbra 2008) uskutočnilo na pôde MDPT SR expertné zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky spoplatňovania cestnej infraštruktúry a interoperability mýtnych systémov.

Stránka: 44 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1013
na začiatoktlačiť