Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 44 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1038


31.03.2009 [Ministerstvo]
Rokovanie Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa v dňoch 30. a 31. marca 2009 zúčastnil rokovania Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.


26.03.2009 [Ministerstvo]
Cestná konferencia 2009


23.03.2009 [Ministerstvo]
Zmluva na 2. balík PPP projektov


17.03.2009 [Ministerstvo]
Spoločná kontrola AQUAPOLu
Štátna plavebná správa – orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy, ako člen medzinárodného združenia AQUAPOL (samosprávne združenie organizácií vykonávajúcich štátny odborný dozor nad vnútrozemskou a námornou plavbou štátov EÚ a Švajčiarska) v rámci výkonu spoločnej kontroly, ktorá sa uskutočnila v tom istom termíne sa na území všetkých členských štátov) v dňoch 2. 3.2009 až 8.3.2009, vykonala kontroly plavidiel zamerané na dodržiavania ustanovení zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


11.03.2009 [Ministerstvo]
5. Fórum koľajovej dopravy


05.03.2009 [Ministerstvo]
Inovatívny čin roka
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR oznamuje podnikateľským subjektom v pôsobnosti rezortu, ktoré pri svojej činnosti v minulom roku vytvorili inovatívny produkt, či vyvinuli alebo zdokonalili technológiu alebo službu, možnosť prihlásiť tieto inovácie do súťaže „Inovatívny čin roka“.


27.02.2009 [Ministerstvo]
Stretnutie so železničiarmi
Dňa 26. februára 2009 sa v sídle Odborového združenia železničiarov uskutočnilo celoslovenské stretnutie zamestnancov a zamestnávateľov v železničnej doprave so zástupcami MDPT SR.


23.02.2009 [Ministerstvo]
Vyjadrenie sústrasti
17.02.2009 [Ministerstvo]
Ministerská konferencia o elektronických komunikáciách
Pri príležitosti českého predsedníctva v Rade EÚ sa dňa 17. februára 2009 v Prahe uskutočnila ministerská konferencia „Ďalšie kroky v európskych telekomunikáciách“.


12.02.2009 [Ministerstvo]
Nový predseda Telekomunikačného úradu
Dnes, 12. februára 2009, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny oficiálne uviedol do funkcie nového predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky Ladislava Mikuša.


10.02.2009 [Ministerstvo]
Stretnutie s poľským ministrom infraštruktúry vo Varšave
Na pozvanie ministra infraštruktúry Poľskej republiky Cezary Grabarczyka sa dňa 9. februára 2009 vo Varšave uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomírom Vážnym.


05.02.2009 [Ministerstvo]
Zasadnutie slovensko - maďarskej zmiešanej komisie pre infraštruktúry v Budapešti
Na pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, telekomunikácií a energetiky Maďarskej republiky Lajosa Csepiho sa v Budapešti uskutočnilo dňa 5. februára 2009 zasadnutie slovensko – maďarskej zmiešanej komisie pre infraštruktúry.

Stránka: 44 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1038
na začiatoktlačiť