Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 47 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008


25.06.2008 [Ministerstvo]
Stretnutie s členmi Penati klubu
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa 24. júna 2008 stretol s členmi klubu Penati.


24.06.2008 [Ministerstvo]
XI. zasadnutie RV SR pre BECEP
Dňa 24. júna sa na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uskutočnilo XI. rokovanie Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky.


20.06.2008 [Ministerstvo]
Nový predseda predstavenstva BTS
Na riadnom valnom zhromaždení Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS), bol dňa 20. 6. 2008 odvolaný z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Karol Biermann.


13.06.2008 [Ministerstvo]
Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa v dňoch 12. a 13. júna 2008 zúčastnil zasadania Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu.


13.06.2008 [Ministerstvo]
Slovensko podporilo eCall
Slovensko dňa 13. 6. 2008 podpisom Memoranda o porozumení eCall podporilo paneurópsky systém interoperabilných služieb pre tiesňové volanie z vozidla.


12.06.2008 [Ministerstvo]
Vlakom do múzeí a galérií
S cieľom nadviazať na tradíciu koncoročných školských výletov, na ktorých sa žiaci oboznamovali s krásami Slovenska, jeho bohatou kultúrou a históriou, pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstvo kultúry SR s podporou Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., mimoriadnu ponuku vlakového školského výletu spojeného s návštevou múzeí a galérií.


11.06.2008 [Ministerstvo]
Experti o BECEP
V dňoch 10. a 11. júna 2008 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR rokovanie expertov z ministerstiev dopravy krajín V4 a Rakúska o bezpečnosti cestnej premávky (BECEP).


11.06.2008 [Ministerstvo]
II. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPD 2007-2013
Na MDPT SR sa 10. júna 2008 konalo druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Doprava 2007 - 2013.


06.06.2008 [Ministerstvo]
Návšteva premiéra na MDPT SR
Premiér SR Robert Fico v rámci „kontrolných dní“ jednotlivých rezortov zavítal dňa 6. 6. 2008 na MDPT SR.
21.05.2008 [Ministerstvo]
Zavádzajúce informácie o kontrole originality
V poslednom období boli medializované informácie o viacerých prípadoch zaistenia kradnutých vozidiel, ktoré boli predtým overované. MDPT SR v tejto súvislosti upozorňuje, že ide o zamieňanie vykonávania kontroly originality podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) s činnosťami, ktoré sú poskytované na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného zákona.


19.05.2008 [Ministerstvo]
BECEP hrou
BECEP hrou. I tak sa dá nazvať stretnutie žiakov I. stupňa na Základnej škole v Kendiciach / Prešove s predstaviteľmi sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája 2008.


14.05.2008 [Ministerstvo]
Konferencia „Elektronické komunikácie 2008 - nové trendy, nové služby, nové možnosti“
Pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho sa dňa 14. mája 2008 uskutočnila v bratislavskom hoteli Devín medzinárodná konferencia „Elektronické komunikácie 2008 – nové trendy, nové služby, nové možnosti“


24.04.2008 [Ministerstvo]
Pozmeňovací návrh k zákonu o cestnej premávke
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR svojím pozmeňovacím návrhom k zákonu o cestnej premávke, ktorý schválila vláda na svojom rokovaní dňa 23. 4. 2008, urobilo prvý krok k zamedzeniu živelného pohybu snežných skútrov a motorových štvorkoliek po území chránených krajinných oblastí a lesných ciest.


18.04.2008 [Ministerstvo]
BECEP v jarnom období
Apríl je už tradične mesiacom, keď sa po zime opäť vracajú na naše cesty motocyklisti a cyklisti. Preto v tomto období treba zvýšiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky – vodičov i chodcov. V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako štátny gestor bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), podporilo projekty zamerané predovšetkým na vodičov začiatočníkov.

Stránka: 47 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008
na začiatoktlačiť