Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 49 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024


18.04.2008 [Ministerstvo]
BECEP v jarnom období
Apríl je už tradične mesiacom, keď sa po zime opäť vracajú na naše cesty motocyklisti a cyklisti. Preto v tomto období treba zvýšiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky – vodičov i chodcov. V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako štátny gestor bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), podporilo projekty zamerané predovšetkým na vodičov začiatočníkov.


15.04.2008 [Ministerstvo]
Terminologický slovník elektronických komunikácií
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spolupracuje s Výskumným ústavom spojov, n. o., na projekte zameranom na zavádzanie, rozširovanie a skvalitňovanie slovenskej odbornej terminológie v oblasti elektronických komunikačných sietí, technológií a služieb.


09.04.2008 [Ministerstvo]
Nový generálny riaditeľ ŽSR
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ľubomír Vážny, v súlade so zákonom a na návrh Správnej rady ŽSR ku dňu 9. apríla 2008 vymenoval nového generálneho riaditeľa ŽSR, Ing. Štefana Hlinku, ktorý doteraz v ŽSR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku.


07.04.2008 [Ministerstvo]
Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 7. apríla 2008 zúčastnil rokovania Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu.


04.04.2008 [Ministerstvo]
Program EÚ - Partners for Roads
V dňoch 31. marca až 4. apríla 2008 sa na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR konal tréning európskeho programu Patrners for Roads.


03.04.2008 [Ministerstvo]
Poslanecký prieskum na MDPT SR


02.04.2008 [Ministerstvo]
Prijatie predsedu vlády Slobodného štátu Sasko
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal dňa 2. apríla 2008 predsedu vlády Slobodného štátu Sasko Georga Milbradta.
02.04.2008 [Ministerstvo]
Podanie na krajský súd


14.03.2008 [Ministerstvo]
Poradňa zdravia
V dňoch 10. až 20. 3. 2008 sa v priestoroch MDPT SR organizuje v rámci zdravotno - výchovných aktivít poradňa zdravia pre zamestnancov MDPT SR, ktorú realizujú odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR pod gesciou hlavného hygienika MDPT SR.


06.03.2008 [Ministerstvo]
Medzinárodná konferencia o osobnej železničnej doprave vo Varšave
V dňoch 5. a 6. marca 2008 sa štátny tajomník MDPT SR Dušan Švantner zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy, kde sa konala konferencia o osobnej železničnej doprave.
27.02.2008 [Ministerstvo]
Diaľnice potrebuje každý

Stránka: 49 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024
na začiatoktlačiť