Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 50 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024


21.02.2008 [Ministerstvo]
Projekt IRIS Europe
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dnes, 21. februára 2008, zúčastnil prezentácie čiastočných výsledkov riešenia projektu riečnych informačných služieb - IRIS Europe.


14.02.2008 [Ministerstvo]
Zasadala 10. Rada vlády pre BECEP
Na MDPT SR dňa 14. februára 2008 zasadala 10. Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky.


11.02.2008 [Ministerstvo]
O tender sa uchádzajú siedmi záujemcovia
Na MDPT SR predložili siedmi záujemcovia doklady, ktoré majú preukázať splnenie podmienok účasti v tendri na druhý balík projektov PPP podľa oznámenia.


08.02.2008 [Ministerstvo]
Tender na projekty PPP
Lehota na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tendri na 2. balík projektov PPP uplynula.


06.02.2008 [Ministerstvo]
Už 50 pracovísk vykonáva kontrolu originality
Kontrolu originality na Slovensku vykonáva už 50 pracovísk kontroly originality, pričom každý týždeň zaznamenávame nárast o dve nové pracoviská. V druhej polovici februára začnú v existujúcich pracoviskách pribúdať aj druhé kontrolné linky.


06.02.2008 [Ministerstvo]
Falošné kontrolné nálepky
Príslušníci Policajného zboru SR a obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v SR odhalili viaceré prípady falošných kontrolných nálepiek technickej kontroly a emisnej kontroly, ktorých majitelia sa zároveň preukazovali falzifikátmi príslušných osvedčení napriek tomu, že ich vozidlá sa povinným kontrolám nepodrobili.


05.02.2008 [Ministerstvo]
Kontrola originality
Schengenská dohoda, ktorej signatárom je aj Slovenská republika, zrušila hraničné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Kontrolné činnosti súvisiace s vozidlami sa presunuli do vnútrozemia. Zainteresované krajiny majú v rámci svojej vnútornej legislatívy vytvoriť mechanizmus na zabránenie legalizácie vozidiel zmanipulovaných a pochádzajúcich z trestnej činnosti. Najefektívnejším nástrojom na realizáciu tohto cieľa je KONTROLA ORIGINALITY, ktorú sa rozhodla do svojho právneho systému zaviesť aj Slovenská republika.


05.02.2008 [Ministerstvo]
Na MDPT SR predložili šiesti záujemcovia doklady o tender
Na MDPT SR predložili šiesti záujemcovia doklady, ktoré majú preukázať splnenie podmienok účasti v tendri na prvý balík projektov PPP podľa oznámenia.


30.01.2008 [Ministerstvo]
Rokovanie so slovinským ministrom dopravy v Ľubľane
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa v dňoch 28. a 29. januára 2008 zúčastnil pracovnej cesty do Slovinska, kde sa na bilaterálnom rokovaní v Ľubľane stretol so slovinským ministrom dopravy Radovanom Žerjavom.
24.01.2008 [Pozemná infraštruktúra]
Rekonštrukcia križovatiek v Tibave a Michalovciach


23.01.2008 [Ministerstvo]
Zasadnutie Monitorovacieho výboru
Dňa 22.1.2008 sa konalo prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Doprava 2007 - 2013.


22.01.2008 [Ministerstvo]
Prijatie veľvyslanca USA Vincenta Obsitnika
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal dňa 22. januára 2008 veľvyslanca USA Vincenta Obsitnika.


18.01.2008 [Ministerstvo]
Rokovanie o integrovanej doprave


16.01.2008 [Ministerstvo]
Kontrola originality prináša prvé výsledky
Ku dňu 14. 1. 2008 je zriadených v Slovenskej republike celkovo 46 pracovísk kontroly originality vozidiel, ktoré vykonávajú svoju činnosť stanovenú v zákone č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky ministerstva č. 578/2006 Z. z..

Stránka: 50 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024
na začiatoktlačiť