Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 51 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1046


02.04.2008 [Ministerstvo]
Podanie na krajský súd


14.03.2008 [Ministerstvo]
Poradňa zdravia
V dňoch 10. až 20. 3. 2008 sa v priestoroch MDPT SR organizuje v rámci zdravotno - výchovných aktivít poradňa zdravia pre zamestnancov MDPT SR, ktorú realizujú odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR pod gesciou hlavného hygienika MDPT SR.


06.03.2008 [Ministerstvo]
Medzinárodná konferencia o osobnej železničnej doprave vo Varšave
V dňoch 5. a 6. marca 2008 sa štátny tajomník MDPT SR Dušan Švantner zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy, kde sa konala konferencia o osobnej železničnej doprave.
27.02.2008 [Ministerstvo]
Diaľnice potrebuje každý


21.02.2008 [Ministerstvo]
Projekt IRIS Europe
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dnes, 21. februára 2008, zúčastnil prezentácie čiastočných výsledkov riešenia projektu riečnych informačných služieb - IRIS Europe.


14.02.2008 [Ministerstvo]
Zasadala 10. Rada vlády pre BECEP
Na MDPT SR dňa 14. februára 2008 zasadala 10. Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky.


11.02.2008 [Ministerstvo]
O tender sa uchádzajú siedmi záujemcovia
Na MDPT SR predložili siedmi záujemcovia doklady, ktoré majú preukázať splnenie podmienok účasti v tendri na druhý balík projektov PPP podľa oznámenia.


08.02.2008 [Ministerstvo]
Tender na projekty PPP
Lehota na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tendri na 2. balík projektov PPP uplynula.


06.02.2008 [Ministerstvo]
Už 50 pracovísk vykonáva kontrolu originality
Kontrolu originality na Slovensku vykonáva už 50 pracovísk kontroly originality, pričom každý týždeň zaznamenávame nárast o dve nové pracoviská. V druhej polovici februára začnú v existujúcich pracoviskách pribúdať aj druhé kontrolné linky.


06.02.2008 [Ministerstvo]
Falošné kontrolné nálepky
Príslušníci Policajného zboru SR a obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v SR odhalili viaceré prípady falošných kontrolných nálepiek technickej kontroly a emisnej kontroly, ktorých majitelia sa zároveň preukazovali falzifikátmi príslušných osvedčení napriek tomu, že ich vozidlá sa povinným kontrolám nepodrobili.


05.02.2008 [Ministerstvo]
Kontrola originality
Schengenská dohoda, ktorej signatárom je aj Slovenská republika, zrušila hraničné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Kontrolné činnosti súvisiace s vozidlami sa presunuli do vnútrozemia. Zainteresované krajiny majú v rámci svojej vnútornej legislatívy vytvoriť mechanizmus na zabránenie legalizácie vozidiel zmanipulovaných a pochádzajúcich z trestnej činnosti. Najefektívnejším nástrojom na realizáciu tohto cieľa je KONTROLA ORIGINALITY, ktorú sa rozhodla do svojho právneho systému zaviesť aj Slovenská republika.


05.02.2008 [Ministerstvo]
Na MDPT SR predložili šiesti záujemcovia doklady o tender
Na MDPT SR predložili šiesti záujemcovia doklady, ktoré majú preukázať splnenie podmienok účasti v tendri na prvý balík projektov PPP podľa oznámenia.

Stránka: 51 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1046
na začiatoktlačiť