Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 52 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008


19.09.2007 [MDVRR SR]
Svetový cestný kongres v Paríži
V Paríži sa v dňoch 17. a 18. septembra 2007 konal 23. svetový cestný kongres ministrov a odborníkov dopravných rezortov, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


19.09.2007 [MDVRR SR]
RAILINFORM 2007
V rámci týždňa aktivít v oblasti železničnej techniky, dopravnej vedy a výskumu RAILINFORM 2007 sa v týchto dňoch v Žiline uskutočňuje XVIII. medzinárodná konferencia PRORAIL 2007.


17.09.2007 [MDVRR SR]
Dunajské sympózium o vnútrozemskej vodnej doprave
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Mojš v dňoch 13. a 14. septembra 2007 podnikol zahraničnú pracovnú cestu do rakúskeho mesta Ybbs – Persenbeug, kde sa zúčastnil na Dunajskom sympóziu o vnútrozemskej vodnej doprave.


14.09.2007 [MDVRR SR]
Integrovaný dopravný systém Bratislava
Na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) sa prvýkrát stretla Pracovná skupina pre Integrovaný dopravný systém Bratislava (ďalej len „PS“) pod vedením Ing. Petra Hrapka zo sekcie riadenia projektov MDPT SR


14.09.2007 [MDVRR SR]
Deň železničiarov
Význam pamätného dňa - 27. septembra 1840, kedy otvorili prvý úsek konskej železnice Bratislava – Svätý Jur, si každoročne pripomíname oslavou Dňa železničiarov.


12.09.2007 [MDVRR SR]
Nové pravidlá STK pre autobusy
Na množiace sa prípady dopravných nehôd autobusov na našich cestách reaguje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky aj v pripravovanom návrhu novely vyhlášky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z.


12.09.2007 [MDVRR SR]
17. Ekonomické fórum - Krynica
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Mojš sa v dňoch 5. až 7. septembra 2007 zúčastnil „17. Ekonomického fóra“, ktoré je najväčším podujatím svojho druhu v strednej a východnej Európe.


11.09.2007 [MDVRR SR]
Návšteva fínskeho veľvyslanca
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny dňa 11.9.2007 prijal veľvyslanca Fínskej republiky Rauna Viemeroa.


07.09.2007 [MDVRR SR]
15. výročie vzniku Železničnej polície
Vo štvrtok 6. septembra 2007 sa minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny zúčastnil oslavy 15. výročia vzniku Železničnej polície.


27.08.2007 [MDVRR SR]
Kontrola originality vozidiel na území SR
S cieľom eliminovať manipuláciu a neoprávnené zásahy do identity vozidla sa od 1. 9. 2007 na území Slovenskej republiky začnú vykonávať kontroly originality vozidiel. V praxi to znamená, že pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia bude možné požiadať o kontrolu originality na približne dvadsiatich pracoviskách. V počiatočnej fáze bude táto služba na báze dobrovoľnosti. Od 1.1. 2008 po rozšírení siete pracovísk plánujeme zaviesť plošnú povinnosť kontroly originality vozidiel pri každom dovoze vozidla zo zahraničia. Maximálna cena za kontrolu originality pri osobných autách do 1300 centimetrov kubických je stanovená na 1500 Sk.


24.08.2007 [MDVRR SR]
Minister Vážny na pracovnom výjazde do Prešova a Bardejova
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny v dňoch 22. a 23. augusta 2007 absolvoval pracovný výjazd do Prešova a Bardejova.


02.08.2007 [MDVRR SR]
Sadzby mýta
Vzhľadom na časté otázky týkajúce sa výšky sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií uvádzame Nariadenie vlády zo 4. júla 2007 (vrátane príloh).


24.07.2007 [MDVRR SR]
Možnosť vykonávania leteckých dopravných služieb medzi Slovenskom a Taiwanom
Dňa 23. júla 2007 bola podpísaná dohoda o leteckých dopravných službách na úrovni odborných útvarov civilného letectva slovenskej a taiwanskej administratívy.


12.07.2007 [MDVRR SR]
Slovensko - rakúske rokovanie
V stredu 11. júla 2007 sa minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny stretol so spolkovým ministrom dopravy, inovácií a technológie Rakúskej republiky Wernerom Faymanom.


03.07.2007 [MDVRR SR]
Rokovanie o iniciatíve „Partneri na cestách“
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal dňa 3. júla 2007 veľvyslanca Holandského kráľovstva Roba Swartbola a riaditeľa programu „Partneri na cestách“ Michela Goppela.

Stránka: 52 z 68 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1008
na začiatoktlačiť