Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 56 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024


27.03.2007 [Ministerstvo]
Ponuka


23.03.2007 [Ministerstvo]
Vyhlásenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2006
Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2006.


23.03.2007 [Ministerstvo]
Minister dopravy na Rade EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 22. marca 2007 zúčastnil rokovania Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.


22.03.2007 [Ministerstvo]
Emisné kontroly po novom (od 1.apríla 2007)
Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 578/2006 Z. z.“) emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:


20.03.2007 [Ministerstvo]
Projekt Vidíš ma?! – v Bardejove
Dňa 19. marca 2007 odovzdal generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDPT SR Ing. Miroslav Biroš v 5. základnej škole v Bardejove, za účasti riaditeľky školy a primátora mesta Bardejov Borisa Hanuščaka, reflexné vesty, nálepky a propagačné letáky zamerané na viditeľnosť účastníkov cestnej premávky.


20.03.2007 [Ministerstvo]
Minister na veľtrhu CONECO
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny vystúpil dňa 20.3.2007 v rámci Partnerského dňa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na veľtrhu CONECO s referátom.


15.03.2007 [Ministerstvo]
Minister v Hannoveri
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny sa zúčastnil dňa 14. marca 2007 na neformálnom stretnutí ministrov členských štátov EÚ pôsobiacich v oblasti informačných technológií.


13.03.2007 [Ministerstvo]
Rokovanie o digitálnej televízii
Dňa 12.3.2007 sa na MDPT SR pod vedenim ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií uskutočnilo stretnutie za účasti najvyšších predstaviteľov orgánov štátnej správy (MDPT SR, MK SR a TÚ SR) a vysielateľov (STV, JOJ, Markíza, TA3) ohľadom návrhu zákona o digitálnej televízii.


09.03.2007 [Ministerstvo]
V Považskej Bystrici uviedli do prevádzky Inteligentný dopravný systém
Minister dopravy, pôšt a telekomunikáícií SR Ľubomír Vážny dňa 9. marca 2007 slávnostne otvoril riadiace centrum Inteligentného dopravného systému v Považskej Bystrici.


02.03.2007 [Ministerstvo]
Prvý svetový týždeň bezpečnosti cestnej premávky
Pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN) a Medzinárodnej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v dňoch 23. – 29. apríla 2007 uskutoční prvý svetový týždeň bezpečnosti cestnej premávky (Globálny týždeň BECEP). Prvý európsky deň bezpečnosti cestnej premávky bude v Bruseli 27. apríla 2007.


01.03.2007 [Ministerstvo]
Rokovanie o bezpečnosti cestnej premávky
Dňa 1. marca 2007 sa na pôde MDPT SR uskutočnilo 7. rokovanie Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (BECEP). Pod vedením svojho predsedu a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho zhodnotila plnenie doterajších úloh a prerokovala plán úloh rady a jej odborných skupín na rok 2007.


23.02.2007 [Ministerstvo]
Prijatie bavorského ministra


20.02.2007 [Ministerstvo]
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny v Poľsku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážny uskutočnil dňa 16. februára 2007 na pozvanie svojho rezortného partnera – ministra dopravy PR J. Polaczka - pracovnú cestu do Poľskej republiky

Stránka: 56 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1024
na začiatoktlačiť