Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 57 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1046


23.04.2007 [Ministerstvo]
Deň otvorených dverí na MDPT SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Vás uskutočnilo „Deň otvorených dverí“ zameraný na BECEP,dňa í 27. apríla 2007 .


19.04.2007 [Ministerstvo]
Rokovanie V4 vo Vysokých Tatrách
Rokovanie ministrov dopravy krajín V4


13.04.2007 [Ministerstvo]
Minister na pracovnom výjazde v Košiciach a v Prešove
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa zúčastníl dňa 13. apríla 2007 v rámci výjazdu vo východoslovenskom regióne na rokovaní s predstaviteľmi Košického a Prešovského samosprávneho kraja.


11.04.2007 [Ministerstvo]
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa v rámci aktivít zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zapojilo na základe iniciatívy Oddelenia Bezpečnosti cestnej premávky do projektu „Národný program bezpečného značenia priechodov s ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky“, ktorý výrazne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestnej sieti SR.


03.04.2007 [Ministerstvo]
Kontrolný deň na bratislavskom letisku
Dňa 2.apríla 2007 sa na Letisku M:R. Štefánika- Airport Bratislava, uskutočnil kontrolný deň ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Ľubomíra Vážneho a ministra vnútra Róberta Kaliňáka, za prítomnosti predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa Letiska M.R. Štefánika Ing. Františka Stolárika.


02.04.2007 [Ministerstvo]
Memorandum o spoločnom postupe v železničnej infraštruktúre
Za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského a generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Dalibora Zeleného dňa 2. apríla slávnostne podpísali „Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území Hlavného mesta SR Bratislavy .


28.03.2007 [Ministerstvo]
NÁLEPKA PRVEJ POMOCI
Nálepka prvej pomoci je názov pilotného projektu, ktorý sa zrealizuje v rámci zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky dňa 4. apríla 2007: - v Bratislavskom kraji od 14. do 18.00 h, - v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji od 15. do 19.00 h, - v Žilinskom a Banskobystrickom kraji od 16. do 20.00 h, - v Prešovskom a Košickom kraji od 17. do 21.00 h.


27.03.2007 [Ministerstvo]
Ponuka


23.03.2007 [Ministerstvo]
Vyhlásenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2006
Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2006.


23.03.2007 [Ministerstvo]
Minister dopravy na Rade EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 22. marca 2007 zúčastnil rokovania Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.


22.03.2007 [Ministerstvo]
Emisné kontroly po novom (od 1.apríla 2007)
Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 578/2006 Z. z.“) emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:


20.03.2007 [Ministerstvo]
Projekt Vidíš ma?! – v Bardejove
Dňa 19. marca 2007 odovzdal generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDPT SR Ing. Miroslav Biroš v 5. základnej škole v Bardejove, za účasti riaditeľky školy a primátora mesta Bardejov Borisa Hanuščaka, reflexné vesty, nálepky a propagačné letáky zamerané na viditeľnosť účastníkov cestnej premávky.


20.03.2007 [Ministerstvo]
Minister na veľtrhu CONECO
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny vystúpil dňa 20.3.2007 v rámci Partnerského dňa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na veľtrhu CONECO s referátom.


15.03.2007 [Ministerstvo]
Minister v Hannoveri
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny sa zúčastnil dňa 14. marca 2007 na neformálnom stretnutí ministrov členských štátov EÚ pôsobiacich v oblasti informačných technológií.


13.03.2007 [Ministerstvo]
Rokovanie o digitálnej televízii
Dňa 12.3.2007 sa na MDPT SR pod vedenim ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií uskutočnilo stretnutie za účasti najvyšších predstaviteľov orgánov štátnej správy (MDPT SR, MK SR a TÚ SR) a vysielateľov (STV, JOJ, Markíza, TA3) ohľadom návrhu zákona o digitálnej televízii.

Stránka: 57 z 70 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1046
na začiatoktlačiť