Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od dátumu:
Po dátum:
Typ správ:


Stránka: 59 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1034


02.11.2006 [Doprava železničná]
Elektronická komunikácia
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR (MDPT SR) v súčasnosti pracuje na finalizácii jedného z výstupov akčného plánu Minerva – podpore používania zaručeného elektronického podpisu (ZEP) pri komunikácii občana so systémami e-Govermentu. Od marca 2007 už budú môcť občania a podnikatelia pri kontakte s verejnou správou používať viac ako 1000 kontaktných miest, cez ktoré bude možné posielať žiadosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom na rozličné inštitúcie.


30.10.2006 [Ministerstvo]
Jedna cesta – štyri krajiny
Slovenská delegácia pod vedením ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa dňa 27. októbra 2006 zúčastnila na konferencii „Jedna cesta – štyri krajiny“ v poľskom Lańcute pri Rzeszówe.


27.10.2006 [Ministerstvo]
EKOTOPFILM
Jedným zo spoluorganizátorov XXXIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov, televíznych programov a videoprogramov EKOTOPFILM 2006, ktorý sa uskutočnil od 23. do 27. októbra v Bratislave, bolo aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


26.10.2006 [Telekomunikácie]
Valné zhromaždenie ETNO
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa dňa 26. októbra zúčastnil na 29. zasadnutí Valného zhromaždenia organizácie ETNO – Združenia európskych prevádzkovateľov telekomunikačných sietí pri EÚ (The European Telecommunications Network Operators Assotiation), ktoré v Bratislave zorganizovala spoločnosť Slovak Telekom.


25.10.2006 [Doprava cestná]
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica v prevádzke
Za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho 25. októbra slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica.


23.10.2006 [Ministerstvo]
Rokovanie s českým ministrom
Na stretnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho dňa 23. októbra s českým ministrom dopravy Alešom Řebíčkom sa hovorilo o nasledujúcich témach:


20.10.2006 [Doprava cestná]
Zmeny vo vedení košického letiska
Mimioriadne valné zhromaždenie Letiska Košice - Airport Košice, a.s., s účinnosťou od 19.10.2006 odvolalo Martu Horváthovú z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti, Alexandra Magašitza a Alfonza Tkáča z funkcií členov predstavenstva. Zároveň valné zhromaždenie zvolilo Michaela Fazekasa za predsedu predstavenstva spoločnosti. Martu Horváthovú a Mariána Slivoviča zvolilo za členov predstavenstva.


20.10.2006 [Doprava cestná]
Nariadenie Európskej komisie
Európska komisia prijala nariadenie, ktorým sa obmedzujú kvapalné látky, ktoré môžu cestujúci vnášať do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska a na palubu lietadla. Ide o nariadenie (ES) č. 1546/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva. Komisia tak reaguje na ďalšiu hrozbu pre bezpečnosť civilného letectva, po-chádzajúcu z doma vyrobených kvapalných výbušnín.


17.10.2006 [Ministerstvo]
Rezortné ocenenia
Najlepších pracovníkov Slovenskej autobusovej dopravy Bratislava, Slovenskej pošty Banská Bystrica a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ocenil minister Ľubomír Vážny 17. októbra 2006 v hoteli Tatra v Bratislave.


17.10.2006 [Doprava cestná]
Nové vedenie bratislavského letiska
Valné zhromaždenie Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS) odvolalo dňa 17.10.2006 členov predstavenstva spoločnosti: Milana Kajana, Ľuboša Ševčíka a Romana Dibalu. Z funkcie predsedu predstavenstva bol od-volaný Milan Kajan, ktorého nahradil František Stolárik. Zároveň boli zvolení ďalší dvaja členovia predstavenstva: Branislav Šteffek a Peter Kostyál.


16.10.2006 [Ministerstvo]
Zmeny vo vedení NDS, a.s.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., zastúpené ministrom Ľubomírom Vážnym, odvoláva s účinnosťou od 16. októbra 2006 členov predstavenstva NDS: Dušana Faktora, Petra Gandla, Milana Gajdoša a Juraja Fürsta. Z funkcie predsedu predstavenstva NDS, ktorý je zároveň aj generálnym riaditeľom, odvoláva k tomuto termínu Dušana Faktora a z funkcie podpredsedu predstavenstva NDS Petra Gandla.


13.10.2006 [Ministerstvo]
Prijatie veľvyslanca Rakúskej republiky
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny prijal 13. októbra veľvyslanca Rakúska Helmuta Wesseleho.


12.10.2006 [Ministerstvo]
Luxemburg: Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa zúčastnil v dňoch 11.-12. októbra v Luxemburgu na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.


12.10.2006 [Doprava cestná]
Dni slovenských cestárov
Pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milana Mojša a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára sa v dňoch 12. – 13. októbra v Žiline uskutočňuje XI. ročník Dní slovenských cestárov.


10.10.2006 [Ministerstvo]
Zmena vo vedení ZSSK
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zastúpené ministrom Ľubomírom Vážnym, odvolalo dňa 10. októbra 2006 členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK): Ondreja Mateja, Petra Klimenta, Jaroslava Bajužíka, Miloslava Lužáka, Pavla Gábora a z funkcie predsedu predstavenstva Ondreja Mateja.

Stránka: 59 z 69 Choď na:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  nájdených aktualít: 1034
na začiatoktlačiť