Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy ušetrilo každému občanovi sedemdesiat eur [VIDEO]

08.07.2011

Bratislava (8. júl 2011) – Rezort dopravy svojimi rozhodnutiami v prvom roku pôsobenia Jána Figeľa vo funkcii ministra dopravy ušetril občanom vyše 380 miliónov eur. V prepočte na jedného občana je úspora približne 70 eur. Najväčšie úspory sa podarilo dosiahnuť pri ozdravovaní železničných firiem a výrazne lacnejších tendroch na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.

Ministerstvo zastavilo plytvanie zdrojmi daňovníkov, ktoré bolo v uplynulých rokoch obrovské. Ušetrené peniaze sa použijú na zníženie miliardového dlhu železničných firiem či na efektívnejšiu výstavbu diaľnic a ciest.

Uplynulý rok nebol len o šetrení. Rezort dopravy spustil výstavbu viacerých cestných úsekov, dohodol lepšie zmluvy so železničnými firmami, spustil prevádzku „eurovlakov“. Zaviedli sme vyššiu rýchlosť na železničnej trati medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách.

„Pred rokom som na ministerstvo dopravy nastúpil s cieľom urobiť zmenu. Ak by som mal v skratke zhodnotiť našu cestu k tejto zmene, bola by to: zodpovednosť, odvaha, rozhodnosť a zdravý rozum. Mali sme odvahu pustiť sa do desaťročia neriešených problémoch napríklad na zadlžených železniciach, chátrajúcich cestách prvej triedy, či problémoch s čiernymi stavbami alebo reštituovaným bývaním,“ povedal minister Ján Figeľ.

Napriek výrazným úsporam sa výstavba diaľnic nezastavila, práve naopak. V prvom roku súčasnej vlády sa ministerstvu dopravy podarilo rozbehnúť výstavbu približne 30 km diaľnic a rýchlostných ciest, a to pri cenách, ktoré sú o desiatky miliónov eur nižšie ako štátne expertízy či ceny, s ktorými sa počítalo v predražených PPP projektoch.

Otvorenie ďalších úsekov pri Ružomberku, Martine a Prešove v rozsahu ďalších 50 km očakávame v lete a na jeseň. V letných mesiacoch realizujeme prvú fázu rozsiahlych rekonštrukcií 100 km najviac zničených ciest prvej triedy, prevažne na východnom Slovensku. Druhá fáza, v rámci ktorej sa začne rekonštruovať ďalších takmer 600 km ciest I. triedy, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa pripravuje na jeseň 2011 a na budúci rok.

Uplynulý rok bol náročný v tom, že rezort čelil stavu rozvrátených verejných financií a s naplánovanými diaľničnými PPP projektmi, ktoré by malo Slovensko problém financovať aj s dvojnásobne väčším štátnym rozpočtom. MDVRR SR preto prehodnotilo rozsah výstavby diaľnic cez PPP a rozhodlo sa nepokračovať v zmluvách s koncesionármi dvoch balíkov PPP na diaľnici D1. „Ministerstvo dopravy týmito rozhodnutiami zásadným spôsobom pozitívne ovplyvnilo udržateľnosť verejných financií a pomohlo odvrátiť problémy gréckeho typu na Slovensku,“ povedal minister Figeľ. Ak by sa totiž zrealizovali všetky tri plánované balíky PPP na výstavbu ciest v rozsahu cca 150 km, ročne by v nasledujúcich 30 rokoch išlo zo štátneho rozpočtu len na splátky týchto projektov od 600 do 700 mil. eur ročne. To je suma, ktorá výrazne prevyšuje priemer celkových výdavkov rozpočtu na výstavbu a údržbu všetkých diaľnic a rýchlostných ciest v uplynulých desiatich rokoch. „Ak by sa zrealizovali všetky tri balíky PPP, znamenalo by to buď zastavenie výstavby ostatných potrebných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na niekoľko nasledujúcich rokov alebo taký nápor na verejné financie, ktorý by výrazne zhoršil predpoklady SR napĺňať maastrichtské kritériá v oblasti verejných financií,“ dodal minister Figeľ.

Rozhodnutie nepokračovať v predražených PPP projektoch už prináša prvé ovocie. Napríklad 9-km dlhý úsek pri Levoči, ktorého výstavba sa rozbehla v polovici júna, vysúťažil rezort dopravy za necelých 60 mil. eur, pričom v PPP projekte sa počítalo s cenou vyše 130 miliónov eur, čo by bolo viac ako dvojnásobne drahšie. Vzhľadom na to, že úsek staviame z eurofondov, priamo zo štátneho rozpočtu pôjde naň necelých 30 miliónov eur, teda päťnásobnej menej ako v PPP. „Pomohli sme Slovensku, keď sme nepokračovali v predražených PPP projektoch. Dnes vidíme, že z transparentnej súťaže vychádzajú ceny nižšie o desiatky percent. Naplnili sa moje slová, keď som povedal, že sa za cenu troch dajú stavať štyri kilometre diaľnic, povedal minister Figeľ.

Dôležité rozhodnutia urobilo ministerstvo dopravy v železničnom sektore, ktorý sa zmietal miliardovej strate v eurách, čo je takmer 1,5 percenta HDP. Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Figeľa rozbehlo ozdravenie železníc, ktorú ako Program revitalizácie železničných spoločnosti v marci tohto roka schválila vláda  a postupne sa začala realizovať. Ak by železničné firmy, ktorých dlh sa blíži k miliarde eur, nespustili ozdravný proces, spoločnosti by skončili v bankrote a vyše tridsaťtisícový zástup zamestnancov na ulici. Tento stav sa podarilo odvrátiť a dnes už cítiť prvé ovocie v ŽS Cargo. „Vďaka úsporným opatreniam sa Cargo po dlhých mesiacoch dostalo do prevádzkového zisku. Železničné firmy staviame postupne na nohy, no je to náročný a zdĺhavý proces,“ povedal minister dopravy.

Ministerstvo dopravy sa môže pochváliť aj tým, že ako prvé z rezortov rozbehlo elektronické aukcie, čím sa len v železničných firmách podarilo daňovníkom ušetriť viac ako 4 milióny eur. Do praxe sa uviedlo takmer 60-percentné zníženie poplatku za používanie železničnej cesty, ktorý bol dovtedy najvyšší v EÚ a výrazne znižoval konkurencieschopnosť slovenských železníc pri tovarových tokoch. Zmenou výšky poplatku sa nastolila cena porovnateľná s okolitými krajinami. To umožňuje pritiahnuť na slovenské železnice tranzitné prepravy, ktoré vzhľadom na výšku poplatku do roku 2011 boli postupne odkláňané mimo územie Slovenska.

Čo sa ďalej podarilo dosiahnuť ma MDVRR SR

-    Rozlietať Letisko M.R. Štefánika v Bratislave - z bratislavského letiska sa lieta do 30 destinácii, v júni pribudli česká spoločnosť ČSA a ruská UTair.

-    Znížiť likvidačne vysoké pokút pre autodopravcov a štátu v elektronickom mýtnom systéme.

-    Presadiť legislatívu, ktorá pripraví poštový trh na liberalizáciu.

-    Zvýšiť čerpanie eurofondov z Operačného programu Doprava (OPD) približne o sto percent. Na konci júna 2010 bolo z OPD vyčerpaných 11,3 % z vyčlenených peňazí, začiatkom júna 2011 to bolo 20,52 %.

-    Pripraviť zákon, ktorý prísnejšie postihuje čierne stavby.

-    Schváliť zákon, ktorý operátorom elektronických komunikačných služieb určuje, že zmluvná viazanosť služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Operátor zároveň musí poskytnúť užívateľovi aj alternatívnu službu s viazanosťou najdlhšie na 12 mesiacov.

-    Dosiahnuť najnižšiu úmrtnosť pri dopravných nehodách na slovenských cestách v roku 2010 za posledných 25 rokov (od r. 1985) vďaka osvetovo-preventívnej činnosti a účinnejšej legislatíve.

-    Presadiť vo vláde SR novú marketingovú stratégiu SACR na roky 2011-2013, ktorá posúva propagáciu Slovenska o vyšší stupeň kvality. Zriadenie pracovnej skupiny pre jednotnú prezentáciu Slovenska.

Odbor pre vzťahy s verejnosťou
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nájdete nás aj na


späť

na začiatoktlačiť