Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový zákon o cestnej doprave zjednoduší podnikanie dopravcov a zvýši ochranu cestujúcich

20.07.2011

Bratislava, 20. júl 2011 –  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o cestnej doprave. Návrh prináša nové práva cestujúcim v autobusovej doprave, pre podnikateľov zjednodušenie administratívy pri získavaní povolení a licencií na podnikanie. Zároveň zavádza niektoré povinnosti, napríklad pri prevádzkovaní taxi služieb zamerané na obmedzenie nelegálneho podnikania. Návrh zákona na základe nariadení EÚ sprísňuje požiadavky na bezúhonnosť podnikateľov v cestnej doprave.

Po schválení návrhu zákona budú mať cestujúci na diaľkových autobusových linkách a v zájazdovej doprave nárok na väčšiu náhradu škody spôsobenej pri dopravnej nehode. Ak sa im stratí batožina, dopravca im musí nahradiť škodu, najmenej vo výške 1200 eur. Pri smrti cestujúceho sa minimálna náhrada pohybuje na úrovni minimálne 220-tisíc eur za každý prípad.

Zmeny k lepšiemu pocítia aj cestujúci, ktorí si kupujú k cestovným lístkom miestenky. Po novom nebudú musieť byť v autobuse najmenej päť minúť pred odchodom linky. Miestenka im bude platiť, aj keď prídu o niečo neskôr, resp. presne v čase odchodu linky.

Práva pribudnú aj zdravotne ťažko postihnutým osobám (ZŤP). Vodiči dopravných prostriedkov budú musieť absolvovať špeciálne školenia na pomoc ZŤP osobám. Pomoc sa týka oznamovania príchodu na stanicu, presunu k odbavovaciemu pultu, do čakárne či na nástupište či nástupu do vozidla ako aj pohybu v dopravnom prostriedku.

Pre podnikateľov prináša návrh zákona o cestnej doprave zjednodušenie povoľovacích konaní. V minulosti museli získavať povolenie na podnikanie vo vnútroštátnej doprave na živnostenských úradoch. Neskôr sa táto povinnosť prešla na Krajské úrady dopravy, ktoré zároveň vydávajú aj povolenie pre podnikanie v medzinárodnej doprave. Licenciu Európskeho spoločenstva na podnikanie v medzinárodnej doprave v súčasnosti vydáva Štátny dopravný úrad na MDVRR SR. Od budúceho roka, kedy by mal začať platiť návrh nového zákona, podnikatelia získajú všetky spomenuté povolenia a licenciu na jednom mieste, ktorým bude Krajský úrad dopravy. Úsporu v rozsahu desiatok až stoviek eur prinesie podnikateľom v doprave to, že povolenie a licencia budú platiť 10 rokov, teda dvojnásobne dlhší čas ako doteraz. Nové povinnosti zavádza zákon v prevádzkovaní taxi služby. V záujme vyššej ochrany cestujúceho bude musieť každý vodič absolvovať odbornú skúšku. Novou povinnosťou bude preukaz vodiča taxi služby, ktorý si musí vystaviť na viditeľnom mieste vo vozidle. Preukaz bude vodičom vozidiel taxislužby vydávať Krajský úrad dopravy po úspešnom absolvovaní skúšky. Novým pravidlám sa prevádzkovatelia a vodiči taxi služieb musia prispôsobiť do troch rokov od účinnosti nového zákona o cestnej doprave. Pre nových vodičov platia zmeny ihneď od účinnosti zákona. Vnútroštátny register dopravcov je ďalšou novinou návrhu cestného zákona. Budú v ňom sústredené základné identifikačné informácie o dopravných firmách, ku ktorým získa prístup verejnosť a kontrolné orgány. Register bude prepojený na ostatné štáty EÚ. Neverejná časť registra bude obsahovať informácie o dopravných priestupkoch a iných porušeniach zákona zo strany dopravcov.

V priebehu augusta a septembra by o zákone mala rokovať vláda SR. Predpokladaná účinnosť zákona je od 1. januára 2012.

Potreba nového zákona súvisí s tým, že orgány Európskej únie nahradili nepriamu reguláciu dopravného trhu cestnej dopravy (smernicami EÚ) priamou reguláciou (nariadeniami ES). Navrhovaný zákon upravuje kompetencie vnútroštátnych orgánov verejnej správy na vykonanie podľa nariadení Európskeho parlamentu, Rady EÚ a medzinárodných zmlúv, ako aj sankcie za porušovanie ustanovených pravidiel. Ďalej upravuje prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pravidlá podnikania v cestnej doprave, zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej autobusovej doprave, postavenie dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave a v taxislužbe. Rovnako aj podmienky prepravy nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín, nadrozmerných a nadmerných vecí a živých zvierat a verejnú správu v cestnej doprave.


späť

na začiatoktlačiť