Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy pripravuje obstaranie strategického a finančného poradcu

27.07.2011

Bratislava, 28. júl 2011Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní zákazky s názvom „Strategické a finančné poradenstvo.“ Cieľom zákazky je získať pre ministerstvo poradcu pre oblasť strategického a finančného poradenstva s relevantnou skúsenosťou s financovaním infraštruktúrnych projektov, projektmi verejno-súkromného partnerstva a vo všeobecnosti s projektovým riadením.

„Ministerstvo chce využiť vedomostný a skúsenostný potenciál poradcu predovšetkým pri strategických rozhodnutiach o prioritách prípravy a výstavby v oblasti dopravy ako aj pri príprave a realizácii náročných projektov v pôsobnosti ministerstva s vysokými požiadavkami na špecializované odborné činnosti, “ vysvetlil minister dopravy Ján Figeľ.

K obstarávaniu poradcu pre oblasť strategického a finančného poradenstva pristupuje ministerstvo s vedomím plnej zodpovednosti za profesionálnu prípravu a realizáciu strategických projektov v jeho pôsobnosti a s cieľom posilniť exekučnú kapacitu ministerstva a urýchliť realizáciu projektov. Tieto náročné projekty majú neopakujúci sa a unikátny charakter a preto z oprávnených príčin existuje potreba doplniť expertízu ministerstva o špecifické činnosti obstarávané v externom poradenskom prostredí.

Oficiálne oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre obe zákazky bude zverejnené v priebehu najbližších dní.

 Mgr. Ľubomír Tuchscher
riaditeľ odboru pre vzťahy s verejnosťou
mobil: + 421  905 638 517
mail: lubomir.tuchscher@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť