Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie člena DR štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

28.07.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa §19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie člena Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „DR LPS SR“), ktoré sa uskutočnilo dňa 21. júla 2011.

Požadované kritériá na obsadenie funkcie člena DR LPS SR splnil Ing. Roman Foltin. Kritériá na obsadenie funkcie nesplnili nasledovní uchádzači: Mgr. Václav Brody a Ing. Viliam Herczog.


späť

na začiatoktlačiť