Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2012

13.01.2012

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2012. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

V súlade s týmto zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2012 požiadať o dotáciu od 15. januára do 28. februára. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2012 je 180 000 €.

Pre záujemcov o dotácie ministerstvo zverejnilo odpovede na často kladené otázky a príklad vyplnenej žiadosti v sekcii Výstavba – Štátna stavebná správa a územné plánovanie – Dotácie – Často kladené otázky.

(http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110713)


späť

na začiatoktlačiť