Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Stavebné konanie bude do dvoch rokov elektronizované

13.03.2012

Bratislava (13. marec 2012) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ včera podpísal žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt elektronizácie stavebného poriadku a územného plánovania. Projekt bude financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorý je v gescii Ministerstva financií SR.

Ministerstvo chce zintegrovať a zefektívniť výkon agend stavebného poriadku a územného plánovania elektronizáciou jednotlivých úkonov s využitím moderných informačných technológií a on-line prístupom k digitalizovaným priestorovým údajom. V súčasnosti trvá na Slovensku povoľovací proces v stavebnom konaní v priemere asi 70 dní, čo je neúmerne dlhá doba v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ.

„Vďaka tomuto projektu budú môcť občania aj podnikatelia realizovať procesné úkony prostredníctvom webového rozhrania z pohodlia svojho domova a aktívne sa zapojiť aj do tvorby územného plánu a rozvoja regiónu“, povedal po podpise minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ. Informačný systém centralizuje jednotlivé priestorové agendy a skráti dobu procesných konaní podľa stavebného zákona. Zvýši sa dostupnosť a transparentnosť priestorových informácií a služby poskytované stavebnými úradmi sa priblížia k občanovi. Zároveň systém prispeje k zníženiu administratívnej záťaže dotknutých inštitúcií.

Predbežné oznámenie na realizáciu projektu bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania v decembri 2011. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje podklady do súťaže.

Celkové predpokladané náklady boli písomným vyzvaním pre národný projekt stanovené na 11,7 mil. eur. Elektronizácia stavebného konania a územného plánovania bude realizovaná vo viacerých etapách. Jej pilotná prevádzka je naplánovaná na prvý polrok 2014.


späť

na začiatoktlačiť