Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Na mladých a malé podniky sa má nakoniec presunúť 295 mil. eur

16.05.2012

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Na podporu zamestnávania mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov by sa malo nakoniec z iných operačných programov v rámci eurofondov presunúť 295 mil. eur. Vyplýva to z návrhu na realokáciu finančných prostriedkov v rámci operačných programov, ktorý schválila vláda. Pôvodný návrh tak vláda navýšila o 73 mil. eur. O 20 mil. eur viac sa má v porovnaní s pôvodným zámerom presunúť do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zvyšných 53 mil. eur má naviac smerovať do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Vláda by tak mala výraznejšie posilniť inovácie a technologické transfery malých a stredných podnikov a menej výrazne podporu zamestnávania mladých ľudí. Schválený návrh vláda zašle na odobrenie Európskej komisii.
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia by sa mal posilniť o 70 mil. eur presunom týchto prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie. Ďalších 225 mil. eur by malo pribudnúť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Na túto sumu by sa pritom mali zložiť dva operačné programy. Najväčšia čiastka sa má vziať Operačnému programu Informatizácia spoločnosti, a to 170 mil. eur. Operačný program Doprava má prispieť čiastkou 55 mil. eur. Kabinet pritom pôvodne uvažoval s tým, že do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prispeje aj Operačný program Veda a výskum, a to sumou 17 mil. eur. Aktuálny návrh však s takýmto presunom nepočíta.
"V súvislosti s realokáciami pripravuje ministerstvo dopravy revíziu Operačného programu Doprava, ktorú predloží do 15. júna na schválenie. Detaily nemôžeme v tejto chvíli komunikovať, pretože celý proces je v štádiu prípravy," uviedol hovorca rezortu Martin Kóňa v stredu pre agentúru SITA. Reagoval tak na otázku, na aké projekty bolo pôvodne určených 55 mil. eur, ktoré budú presunuté z programu Doprava. Podľa predošlého návrhu to malo byť iba 35 mil. eur. Upraviť príslušné operačné programy majú do polovice júna aj ministerstvá školstva, vedy, výskumu a športu, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Úrad vlády SR. Pripravované výzvy na predkladanie projektov financovaných z realokovaných peňazí majú predložiť vláde dva týždne pred plánovaným vyhlásením výzvy.
Realizáciou dodatočných projektov v programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, z ktorých jeden by bol určený pre súkromný a druhý pre verejný sektor, predpokladá vláda priamu podporu asi 13 tisíc pracovných miest. "Pri navrhnutých projektoch pôjde predovšetkým o preplácanie časti ceny práce, a to do výšky minimálnej mzdy, vrátane prislúchajúcich odvodov s tým, že musí zo strany zamestnávateľov existovať záruka udržateľnosti, " uvádza sa v materiáli. Podmienky poskytnutia pomoci majú eliminovať riziko účelového prepúšťania v záujme zamestnania podporeného zamestnanca. Projekty majú byť koncipované ako mix momentálne uplatňovaných nástrojov aktívnej politiky trhu práce a ad hoc nových opatrení pre okamžité riešenie situácie mladých nezamestnaných. 
Prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je podľa materiálu možné znížiť nezamestnanosť zo strednodobého hľadiska, pričom vytvorené pracovné miesta budú udržateľné minimálne 3 roky. "Vzhľadom na to, že zo strany podnikateľov, ktorí pomoc dostávajú, ide o dlhodobé technologické investície, dá sa však očakávať, že pracovné miesta spojené s týmito investíciami sú udržateľné po celú dobu jej životnosti," uvádza sa v materiáli. Na základe dodatočnej alokácie by bolo možné vyhlásenie minimálne troch výziev na podporu inovácií a technologických transferov. Výzvy by mali byť vyhlásené najneskôr v polovici roka 2012 s realizačnou dobou projektov maximálne 2 roky. "Vytvorenie pracovných miest bude nevyhnutnou a záväznou podmienkou pridelenia grantu, pričom prijímateľ pomoci bude k tomuto zmluvne viazaný," uvádza sa v schválenom materiáli.

 

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť