Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový zákon o ŠFRB sprístupní úvery aj právnickým osobám

21.05.2012

Bratislava (21. mája 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce v novom zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) rozšíriť rozsah možných žiadateľov o zvýhodnené úvery aj na právnické osoby. Cieľom je vytvoriť nové možnosti pre rast výstavby nájomných bytov. Práve nový zákon bol jednou z kľúčových tém prvého zasadnutia pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy k problematike bývania. Stretnutia pod vedením štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka sa zúčastnili zástupcovia stavebného a bankového sektora ako aj samospráv. 

„Chceme prichádzať s novými myšlienkami, pritom máme záujem viesť dialóg s všetkými relevantnými partnermi a počuť ich názory a potreby,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania ďalej umožní, aby ŠFRB mohol byť prijímateľom štrukturálnych fondov EÚ. Nová podoba zákona bude oficiálne verejnosti predstavená v najbližších týždňoch. Pracovná skupina bude zasadať pravidelne a bude neustále vyhodnocovať potreby sektora výstavby a bytovej politiky.


späť

na začiatoktlačiť