Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rada SACR chce vyhodnotiť plnenie marketingovej stratégie

30.05.2012

Bratislava (30. mája 2012) – Rada Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) ako dozorný orgán agentúry na ustanovujúcom zasadnutí uložil poverenej generálnej riaditeľke SACR Marte Kučerovej vyhodnotiť plnenie marketingovej stratégie. Stratégia pomenováva príležitosti a ciele na propagáciu Slovenska ako turistickej destinácie. Vyhodnotenie má generálna riaditeľka predložiť do konca júna.
Na prvom zasadnutí rady štátny tajomník ministerstva dopravy SR František Palko predstavil rade poverenú generálnu riaditeľku SACR a členom rady odovzdal menovacie dekréty.
„V zmysle zákona sa má rada SACR stretnúť minimálne raz za pol roka. Chceme však zdynamizovať proces fungovania agentúry a preto predpokladám, že sa budeme stretávať výrazne častejšie,“ uviedol František Palko.

Rada SACR plní funkciu poradného a kontrolného orgánu ministra dopravy. Rade predsedá štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko, jej členmi sú za Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti poslanec Andrej Kolesík, za akademickú obec Jana Kučerová z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za krajské organizácie cestovného ruchu výkonná riaditeľka Bratislava Tourism Region Alžbeta Melicharová, za Združenie miest a obcí Slovenska jej prvý podpredseda Michal Sýkora, za profesijné organizácie prezident Zväzu hotelov a reštaurácií Jozef Bendžala a viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Stanislav Macko a za oblastné organizácie v rade Ivan Kuhn za región Banská Štiavnica, Iveta Niňajová za oblastnú organizáciu Košice, Bohuš Hlavatý za región Liptov a Richard Pichonský za Vysoké Tatry.

Martin Kóňa
hovorca ministerstva dopravy
mobil: + 421 918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk  
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť