Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Stavba štvorpruhového cestného prieťahu v Prešove za vyše 32 mil. eur má trvať tri roky

26.06.2012

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Preložka cesty prvej triedy v Prešove prevedie o tri roky tranzitnú dopravu mimo centra mesta v smere západ - juh. Investorom stavby štvorpruhovej komunikácie v dĺžke štyroch kilometrov, začínajúcej v pondelok, je Slovenská správa ciest. Slovensko-španielske stavebné združenie v zložení Hant BA DS, a.s. Považská Bystrica (vedúci člen) a ANIK, s.r.o. Bratislava (je už v likvidácii) má vykonať práce za 26,69 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve za vyše 32 mil. eur, vrátane DPH. Zmluvná cena predstavuje 56,3 % z odhadovaných nákladov výstavby cesty 47,42 mil. eur bez DPH. Projekt bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava.
"Ide o stavbu 2,1 kilometra novej cesty a 2,1 kilometra, kde sa pôvodná komunikácia bude upravovať na nové smerové a priestorové podmienky. Tento štvorprúdový prieťah by mal o tri roky zabezpečiť tranzitnú cestnú dopravu cez Prešov v smere západ - juh," informovala agentúru SITA Miriam Bayerová z materskej spoločnosti Hant BA, a.s. v spojitosti so začatím výstavby cesty v Prešove. "Súčasná cesta prvej triedy č. 68 prechádza centrálnou časťou Prešova od križovatky ZVL po odbočku Škultétyho. Preložka cesty so siedmimi mostmi bude umiestnená na juhozápadnom okraji mesta, kde sa napojí na rozostavanú nábrežnú komunikáciu pri rieke Torysa a ukončená bude ulicou Obrancov mieru," dodala. V nasledujúcich rokoch má pribudnúť aj juhozápadný obchvat Prešova v dĺžke 7,9 kilometra na diaľnici D1.
Slovenská správa ciest a združenie Hant BA DS - ANIK podpísali zmluvu o výstavbe komunikácie 23. mája tohto roka. Stalo sa tak po roku od začatia verejnej súťaže. Úspešné združenie predložilo v tendri najlacnejšiu ponuku, pritom pôvodne bolo vylúčené. Úrad pre verejné obstarávanie však vyhovel námietkam vyradeného uchádzača, vrátil ho do súťaže a Slovenská správa ciest po opätovnom vyhodnotení ponúk s ním napokon uzavrela zmluvu.
Spoločnosť Hant BA DS, a.s. so sídlom v Považskej Bystrici je zapísaná v Obchodnom registri SR od 19. septembra 2007 a má základné imanie 33,2 tis. eur. Vykonáva dopravné stavby a je dcérskou firmou spoločnosti Hant BA, a.s., ktorá je registrovaná od apríla 2003 a eviduje základné imanie 3,319 mil. eur.
Spoločnosť ANIK, s.r.o. je dcérou španielskej spoločnosti AR & IC Construcción y Gestión Internacional, S.L. so sídlom v Aizoaine v regióne Navarra. Firma ANIK je zapísaná v Obchodnom registri SR od marca 2011, má základné imanie 5 tis. eur, ale od 16. júna tohto roka je už v likvidácii. Podľa predmetu činnosti mala uskutočňovať stavby, prípravné práce k realizácii stavby i dokončovacie stavebné práce.


späť

na začiatoktlačiť