Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy rokovalo s autodopravcami o mýte

17.08.2012

Na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa tento týždeň uskutočnilo rokovanie vedenia rezortu a Národnej diaľničnej spoločnosti so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) o návrhoch zmien v elektronickom mýtnom systéme. Zmenami v mýtnom systéme chce rezort dopravy v čo najširšej miere vyjsť v ústrety autodopravcom.

„Momentálne sumarizujeme podnety na úpravy mýtneho systému, ktoré sa v prvej polovici roku 2013 môžu objaviť aj v novom zákone o elektronickom mýte,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Andrej Holák.

Úpravy mýtneho systému sa napríklad dotknú výšky sadzieb pre ekologické vozidlá. Ministerstvo plánuje zavedenie výraznejších rozdielov medzi sadzbami mýta podľa emisných tried, aby boli zvýhodnené ekologickejšie vozidlá pred neekologickými. Ministerstvo ďalej analyzuje možnosť zmeny OBU jednotiek. „Chceme, aby boli komfortnejšie z pohľadu autodopravcov,“ povedal A. Holák.

Autodopravcovia žiadajú od ministerstva napríklad zníženie rozsahu spoplatnených ciest, nižšie mýtne sadzby na cestách I. triedy, zníženie dane z motorových vozidiel ako aj nižšiu spotrebnú daň. Otázky daní patria do kompetencie ministerstva financií. Ministerstvo dopravy však chce byť pri rokovaní s rezortom financií dopravcom nápomocné. „Na ministerstve financií sa pripravuje nová koncepcia výberu daní z motorových vozidiel, ktorá by mala priniesť nový efektívnejší systém. Našim cieľom počas rokovaní bude presadiť čo najviac  podnetov, ktoré sme získali od autodopravcov,“ skonštatoval A. Holák.


späť

na začiatoktlačiť