Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Štátny tajomník F. Palko navštívil ďalšie oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v Trnave a Piešťanoch

24.08.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Štátny tajomník F. Palko navštívil ďalšie oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v Trnave a Piešťanoch. Cestovnému ruchu v Trnave by na jeseň malo pomôcť víno, Piešťanom naďalej kúpele. Od polovice septembra chce mesto Trnava prilákať turistov na jesenné víkendové pobyty spojené s ochutnávkou vín, prehliadkou vinohradov, vinárstiev a odhaľovaním tajomstiev výroby vína. Aj takýmto spôsobom chce pritiahnuť turistov do trnavského regiónu OOCR v Trnave – Trnava Tourism, naopak mesto Piešťany a ich OOCR Resort Piešťany ponúka turistom jedny z najvýznamnejších európskych kúpeľov svojho druhu, známe na celom svete a využívaním prírodných liečivých zdrojov ich neustále rozvíja. OOCR dnes navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.
„Trnava už nebude len slovenským Rímom, ale poskytne svojim návštevníkom aj kúsok talianskeho Toskánska,“ povedal F. Palko. Jesenné vínne víkendy nie sú jediným vinným turistickým podujatím pre návštevníkov mesta a priľahlého regiónu. Program víkendov s vínom spestria aj piatkové koncerty vážnej hudby. V predvečer prvého víkendu (v piatok 14. septembra) sa môžu turisti tešiť napríklad na koncert jedného z najvýznamnejších súčasných organistov v Európe – Daniela Rotha z parížskeho chrámu Saint Sulpice.
Na stretnutí s turistickou centrálou sa zúčastnili aj zástupcovia mesta na čele s primátorom Vladimírom Butkom. Poukázali na dôležitosť prepojenia trnavského regiónu s bratislavským. Zhodli sa na tom, že je zdravé ak je medzi regiónmi v cestovnom ruchu konkurencia, no zároveň by mali byť k sebe aj ústretové a vzájomne si pomáhať, napríklad v propagácii turistických aktivít. Tu by mala významnú úlohu zohrávať najmä Slovenská agentúra pre cestovný ruch. „Je potrebné klásť dôraz na propagáciu našich turistických produktov a destinácií nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal F. Palko.
Trnava sa zapája aj do akcie Noc kostolov, ktorú organizujú katolícke diecézy, vrátane Trnavskej, po celom Slovensku. Akcia je pozvaním pre ľudí dobrej vôle k spoločným stretnutiam v chrámoch a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. „Trnava by vzhľadom na svoje cirkevné tradície mohla rozvíjať cestovný ruch aj cez takzvaný sakrálny turizmus,“ povedal F. Palko, ktorý dnes navštívil aj OOCR Resort Piešťany, kde sa zaujímal o rozvoj kúpeľníctva, ktoré má v tomto meste bohatú tradíciu. Kvalita kúpeľných služieb sa z roka na rok zvyšuje a teší sa obľube zahraničných arabských, izraelských, ale aj nemeckých rekreantov.Mesto Piešťany na stretnutí reprezentoval primátor mesta Remo Cicutto, ktorý informoval o záujme nastavenia vzájomnej spolupráce medzi subjektami Resort Piešťany v prvom roku fungovania OOCR. Okrem významného kúpeľníctva poukázal taktiež na aktivity mesta, akými boli obnova chodníkov, lavičiek, vytvorenie jazierka a vybudovanie cyklistických trás v jeho okolí. Mesto ročne hostí okolo 12-13 festivalov. Aj toto sú atraktivity, ktoré sú návštevníkom mesta ponúknuté.
Prvá písomná zmienka o Piešťanoch pochádza z roku 1113. „Rok 2013 je rokom kedy 130 obcí a miest na Slovensku má 900 ročné výročie svojej existencie. Medzi nimi sú aj Piešťany, čo môže byť veľmi dobrá platforma na vytváranie nových produktov, atraktivít a osláv, a teda na prilákanie ďalších turistov a klientov,“ povedal F. Palko.

 

Martin Kóňa

hovorca MDVRR SR
mobil: + 421  918 825 059
mail: info@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť