Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Je nevyhnutné odstraňovať bariéry v európskom železničnom priestore

11.03.2013

Brusel (11. marca 2013) – Vytváranie jednotného európskeho železničného priestoru bude aj pre Slovensko prospešné. Musí to však byť ekonomicky efektívne, vyhlásil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Záujmy Slovenska dnes obhajoval na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.

 „Je nevyhnutné odstraňovať všetky  bariéry procesu vytvárania jednotného európskeho železničného priestoru. Musí to byť však ekonomicky efektívne a nesmie to klásť administratívne nároky na povoľovací proces, ako v súčasnosti“, zdôraznil F. Palko. Základnou autoritou v oblasti povoľovania železničných vozidiel pre európsky trh by podľa neho mohla byť Európska železničná agentúra (ERA). Povoľovanie pre miestne a regionálne železničné trate, ktoré nie sú prepojené na spoločný železničný priestor, by podľa neho však mali byť zabezpečované na národnej úrovni. Na Slovensku dnes túto agendu vykonáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy.

Nevyhnutnosť vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru zdôraznil aj podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, nakoľko prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Rýchle prijatie jednotného postupu schvaľovania železničných vozidiel by podľa neho mohlo v priebehu 10 rokov ušetriť vyše 500 miliónov eur.

Rada ministrov dopravy diskutovala aj o problematike alternatívnych palív v doprave. „Dnes, keď 2,5% HDP ročne venujeme na nákup ropy, je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre hľadanie ďalších alternatív“, povedal F. Palko. Zároveň je podľa neho potrebné diskutovať  ešte o minimálnom počte verejne dostupných nabíjacích staníc i o finančných nákladoch a časových horizontoch ich zavedenia.

Na Slovensku sú v súčasnosti 3 verejné nabíjacie stanice pre elektronické vozidlá a terajší návrh smernice požaduje vybudovať do roku 2020 až 4-tisíc verejných elektrických staníc. V Slovenskej republike je v súčasnosti registrovaných 239 vozidiel a z toho iba 24 osobných.

Rada EÚ rokovala aj o prístupe na trh cestnej nákladnej dopravy, prijala správu o pokroku k návrhu nariadenia o hlásení udalostí v civilnom letectve a prebrala aktuálne otázky bezpečnosti cestnej dopravy.


späť

na začiatoktlačiť