Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo ocenilo najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku

23.05.2014

Bratislava (23. mája 2014) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  ocenilo najlepšie cenovo dostupné riešenia výstavby bytových domov. Do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 27 stavieb. Slávnostné odovzdávanie cien bolo spojené s  odbornou konferenciou pre samosprávy.

„Hlavným motívom tejto súťaže je oceniť všetky kvalitné a ekonomické riešenia bytovej výstavby na Slovensku,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Cieľom je podporovať a propagovať také riešenia bytovej výstavby na Slovensku, ktoré sú progresívne a hlavne cenovo dostupné pre našich občanov. „Podpora takýchto riešení je naším zámerom aj v pripravovanej novej koncepcii štátnej bytovej politiky,“ doplnil F. Palko.

Do 16. ročníka súťaže sa prihlásilo 27 súťažných návrhov, a to v troch kategóriách. Na základe rozhodnutia poroty bolo udelených 9 cien, jedna mimoriadna vecná cena a čestné uznanie. Zároveň sa odborná porota rozhodla udeliť čestné uznania starostom obcí Krížová Ves, Spišské Tomášovce a Vydrany za aktivity podporujúce participatívny model výstavby, ako aj celkovú starostlivosť o rozvoj bývania v obci.

V rámci vyhodnotenia súťaže pripravilo ministerstvo dopravy 2. odbornú konferenciu pre samosprávy. Hlavnými témami boli najnovšie informácie z oblasti bytovej politiky, príprava nového stavebného zákona a problematika verejného obstarávania v oblasti výstavby nájomných bytov. Konferencia poskytla samosprávam priestor, aby si mohli efektívne vymieňať svoje skúsenosti z oblasti výstavby a bytovej politiky.

CENY UDELENÉ ODBORNOU POROTOU:


Kategória bytové domy s úsporným riešením bytov
1. miesto Svodín, Bytový dom – II. etapa
2. miesto Nové Zámky, Obytný súbor Západ II – I. etapa – blok A 
3. miesto Dunajský Klátov, Bytový dom
Čestné uznanie v tejto kategórii bolo udelené stavbe:
• Láb, Bytový dom

Kategória formy bývania odlišného štandardu
1. miesto Lukov, Bytový dom
2. miesto Spišské Tomášovce, Bývanie nižšieho štandardu
Mimoriadna cena v tejto kategórii bola udelená stavbe:
• Krížová Ves , Bytový dom 

Kategória  obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty
1. miesto Spišské Podhradie, Bytový dom – stavebné úpravy
2. miesto Veľká Čalomija, Bytový dom – prestavba farského úradu
3. miesto Vydrany, Bytový dom – nadstavba kultúrneho domu
               Margecany, Bytový dom – prestavba a nadstavba

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

Kategória bytové domy s úsporným riešením bytov
Svodín, Bytový dom – II. etapa

Kategória formy bývania odlišného štandardu
Lukov, Bytový dom

Kategória  obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty
Spišské Podhradie, Bytový dom – stavebné úpravy


späť

na začiatoktlačiť