Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy podporuje tvorivosť žiakov stredných škôl

19.04.2017

Bratislava (19. apríla 2017) – Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby sa mohli aj tento rok prihlásiť do súťaží TOP turistická destinácia regiónu a Maják pre dopravu. Najkreatívnejšie projekty, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú Cenu ministra dopravy a výstavby SR a budú odmenené finančnými poukážkami na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

„Vzdelávanie na stredných odborných školách v pôsobnosti rezortu dopravy  predstavuje záruku uplatnenia sa na trhu práce v budúcnosti. Týmito súťažami chceme podporiť tvorivé myslenie, kreativitu študentov a záujem o problematiku v rezorte,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.
Do súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa zapojili žiaci stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných a učebných odboroch so zameraním na cestovný ruch.  Súťažný projekt má za cieľ propagovať „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu, ktorá sa nachádza na území príslušného samosprávneho kraja.
Súťaž Maják pre dopravu má podtitul Odborným vzdelaním k perspektívnemu povolaniu. Zámerom súťažného projektu je propagácia stredného odborného vzdelávania v nadväznosti na povolania v oblasti dopravy. Do súťaže sa zapojili žiaci študijných a učebných odborov so zameraním na dopravu.

Autori najlepších súťažných projektov budú vyhlásení v rámci 25. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017 v dňoch 26. – 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Výstava bude spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2017 a European Days 2017. Viac informácií nájdete na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=205047 .


späť

na začiatoktlačiť