Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový generálny riaditeľ ŽSR

27.07.2006
Zdroj: Odbor komunikácie

1/ Z funkcie členov Správnej rady ŽSR boli odvolaní: Ing. Jana Červenáková, Ing. Ján Marcin a Ing. Pavol Kužma.

2/ Za členov Správnej rady ŽSR boli vymenovaní: Ing. Dušan Švantner, JUDr. Zdeněk Schraml, JUDr. Martina Pastýriková a PhDr. Jiřina Horňáková (všetci z MDPT SR).

3/ Z funkcie generálneho riaditeľa ŽSR bol na návrh Správnej rady ŽSR odvolaný Ing. Roman Veselka.

4/ Do funkcie generálneho riaditeľa ŽSR bol na návrh Správnej rady ŽSR vymenovaný Ing. Milan Solárik (doteraz bol námestníkom pre prevádzku ŽSR).

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR k menovaniu M. Solárika do funkcie nového generálneho riaditeľa ŽSR vyjadril presvedčenie, že pod vedením tohto odborníka budú ŽSR manažované na vysokej odbornej úrovni a prispejú naplniť zámer ich celkového skvalitnenia tak, ako to deklarovala strana Smer – SD pred voľbami a ako to bude deklarované aj v programovom vyhlásení vlády SR.


späť

na začiatoktlačiť