Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Memorandum o spoločnom postupe v železničnej infraštruktúre

02.04.2007

Za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského a generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Dalibora Zeleného v Bratislave slávnostne podpísali dňa 2. apríla 2007 „Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území Hlavného mesta SR Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T 17 pre integráciu mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy.“  Ako povedal minister  Ľubomír Vážny súčasný systém železničnej infraštruktúry v bratislavskom regióne už nezodpovedá potrebám osobnej regionálnej a medzinárodnej dopravy a ambíciám Slovenska v rámci Európy. Zapojenie Bratislavy do medzinárodného koridoru znamená efektívne pripojenie celej železničnej siete na európsku a pomôže železniciam pri plnení úloh v osobnej doprave v bratislavskom regióne. Význam tohto dokumentu spočíva predovšetkým v potvrdení záujmu Železníc SR a mesta Bratislava skoordinovať dve najvýznamnejšie dopravné investície na území hlavného mesta, ktoré v budúcnosti zásadným spôsobom ovplyvnia možnosti pohybu a prepravy domácich aj zahraničných cestujúcich. 


späť

na začiatoktlačiť