Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rokovanie V4 vo Vysokých Tatrách

19.04.2007

 Vo Vysokých Tatrách     rokovali   ministri dopravy krajín V4. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny sa stretol s ministrom dopravy Českej republiky Alešom Řebíčkom, ministrom dopravy Poľskej republiky Jerzy Polaczekom a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky Balászom Felsmanom.

 

Správa z tlačovej besedy:

Dňa 20. apríla 2007 sa vo Vysokých Tatrách skončilo dvojdňové rokovanie ministrov dopravy Višegrádskej skupiny. Vo vzájomných rokovaniach zástupcovia rezortných delegácií z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska deklarovali spoločnú vôľu podporovať aktivity pracovných skupín V4, vyjadrili potrebu vzájomnej spolupráce pri koordinácii a realizácii dopravných koridorov spájajúcich krajiny V4 (v cestnej, železničnej doprave, v oblasti projektov TEN-T a prioritných projektov). Venovali sa tiež otázke bezpečnosti cestnej premávky, pričom slovenská strana vyslovila záujem iniciovať počas českého predsedníctva V4 stretnutie expertov ministerstiev dopravy členských krajín za účelom výmeny skúseností. Na expertnej úrovni by sa mali konať aj stretnutia zamerané na Interoperabilitu v železničnej doprave a „tretí balíček“, t.j. otázky práv a povinností cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave, ako aj stretnutia pracovnej skupiny V4 pre kombinovanú dopravu. Zúčastnené strany sa tiež dohodli, že naďalej budú venovať osobitnú pozornosť otázke opatrení na medzinárodných letiskách v súvislosti s rokovaniami o bezvízovom styku s USA. Zároveň sa dohodli na spolupráci v oblasti letových prevádzkových služieb v prípade technických problémov u niektorej členskej krajiny V4.

 Stretnutie ministrov dopravy Višegrádskej skupiny potvrdilo, že vzájomná spolupráca, komunikácia a zdieľanie skúseností prospieva všetkým štyrom krajinám, najmä však ako základňa pre ich spoločný postup a vzájomnú podporu ako členských štátov EÚ.


späť

na začiatoktlačiť