Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Úspešná akcia dňa otvorených dverí na MDPT SR

27.04.2007

27. apríla 2007 sa na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uskutočnil „Deň otvorených dverí“. Návštevníci, ktorých vo veľkej väčšine tvorili mladí ľudia – študenti stredných a základných škôl - sa oboznámili s ministerstvom a prácou rezortných organizácií. V rámci Dňa otvorených dverí sa študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej Kvačalova v Bratislave stretli s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym a čelnými predstaviteľmi ministerstva v diskusii o problematike bezpečnosti cestnej premávky. Miroslav Biroš, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, skonštatoval, že si osobitne cení záujem mladých ľudí o túto problematiku, ktorá rezonovala v rámci práve prebiehajúceho 1. svetového dňa bezpečnosti cestnej premávky a tiež v rámci práve ukončenej akcie.

Pre mladých návštevníkov boli atraktívne aj ukážky práce psovodov kynologického útvaru Železničnej polície, možnosť zajazdiť si na bicykloch na simulovanej prekážkovej dráhe a iné zaujímavosti.


späť

na začiatoktlačiť