Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Prevod akcií ST

15.01.2008

Uznesením vlády SR č. 1099 z 19. 12. 2007 vláda rozhodla o prevode správy majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. v rozsahu 34% a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo hospodárstva SR. Pre splnenie úloh súvisiacich s uvedeným uznesením vlády bol vypracovaný a dňa 8.1.2008 podpísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí hromadnej akcie spoločnosti Slovak Telekom, a. s. so sídlom Karadžičova 10, Bratislava“, pričom k zmene správcu akcií vo vlastníctve Slovenskej republiky z MDPT SR na Ministerstvo hospodárstva SR došlo s účinnosťou oddnes - 15. januára 2008.

Zároveň bol listom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR informovaný väčšinový akcionár Deutsche Telekom AG o prijatí uznesenia vlády č. 1099/2007 a o uskutočňovaní úkonov smerujúcich k realizácii prevodu správy akcií z MDPT SR na Ministerstvo hospodárstva SR.


späť

na začiatoktlačiť