Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T

19.05.2009

Dňa 14. mája 2009 Telekomunikačný úrad SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začínajú dve výberové konania na pridelenie frekvencií pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov a pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).  Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 16. 7. 2009 do 13,30 hod.


späť

na začiatoktlačiť