Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Spoločná kontrola AQUAPOLu

19.05.2009

Štátna plavebná správa – orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy ako člen medzinárodného združenia AQUAPOL, samosprávneho združenia organizácií vykonávajúcich štátny odborný dozor nad vnútrozemskou a námornou plavbou štátov EÚ a Švajčiarska, uskutočnila v dňoch 12.05. a 14.05.2009 v rámci teritoriálnej pôsobnosti pobočky Bratislava a 13.05., 16.05. a 17.05.2009  v rámci teritoriálnej pôsobnosti pobočky Komárno kontroly plavidiel zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe. Kontroly sa v rámci vzájomnej spolupráce zúčastnili  aj Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR a príslušníci Mobilnej jednotky PZ Komárno Riaditeľstva cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR. Za uvedené kontrolné dni, počas ktorých kontrolná činnosť prebiehala spolu 34 hodín, sa spolu vykonalo 19 kontrol plavidiel, pričom boli uložené 4 napomenutia a jedna bloková pokuta. Dva výsledky kontroly vykazujúce znaky iného správneho deliktu boli postúpené na konanie – išlo o prevádzkovanie plavidiel na vnútrozemskej vodnej ceste bez lodných listín na plavidle.

 


späť

na začiatoktlačiť