Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Podpis Dohody medzi SR a OSN o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc

27.07.2009

Dňa 27. júla 2009 bola podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc. Dohodu podpísali výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) Ján Kubiš a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Po viac ako 15-ročnom pôsobení Centrálneho úradu projektu Transeurópskych železníc (CÚ projektu TEŽ) v Budapešti sa v roku 2007 úrad presťahoval s podporou MDPT SR a vlády SR do Bratislavy. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala uzatvoriť dohodu s EHK OSN, ktorá vymedzuje práva a povinností zúčastnených strán. Slovenská republika sa rozhodla zabezpečovať činnosť CÚ projektu TEŽ v Bratislave do 31. decembra 2011.

späť

na začiatoktlačiť