Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Finančné uzatvorenie koncesnej zmluvy na 1.projekt PPP

28.08.2009

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR považuje finančné uzatvorenie koncesnej zmluvy s konzorciom Granvia, na základe ktorej sa bude stavať rýchlostná komunikácia R1, za jednoznačný úspech Slovenska. Prvý PPP projekt v histórii Slovenska sa podľa MDPT SR môže stať začiatkom a príkladom úspešnej aplikácie tejto metódy aj v budúcnosti. Posledné rokovania o finančnom uzatvorení, ktorých náročnosť poznamenala globálna finančná kríza,  hodnotí ministerstvo ako tvrdé, ale korektné a profesionálne. Na financovaní projektu sa podieľa 13 popredných európskych bánk, vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).  

„Rokovali sme dlho a aj tvrdo. Výsledkom je však zmluva, ktorú môžeme smelo porovnať s podobnými kontraktmi v Európe, pričom v zásadných bodoch sme dosiahli viac, ako krajiny, ktoré majú s PPP  oveľa viac skúseností“, povedal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Za najväčší úspech považuje ministerstvo  fakt, že nepristúpilo na podpis takzvaného underpinningu – záruky štátu za prípadné problémy koncesionára vo vzťahu ku financujúcim bankám. Túto skutočnosť vysoko oceňujú v zahraničí najmä odborné kruhy a naopak kritizujú tie európske krajiny (najmä Francúzsko, Veľká Británia a Poľsko), ktoré na takéto záruky pristúpili.

„V rovnakom čase, pri porovnateľných projektoch a za približne rovnakých podmienok sme odmietnutie underpinningu obhájili iba my a Nemci“, dodal minister Ľubomír Vážny.  

Ministerstvo vysoko oceňuje aj konečný vzorec, podľa ktorého sa bude deliť zisk z refinancovania projektu medzi konzorcium a štát. Slovensko bude mať v prvom období podľa dohodnutého mechanizmu nárok na 90% zisku z refinancovania a neskôr sa toto číslo zníži na 75%. Európsky priemer deľby zisku z refinancovania medzi koncesionárom a štátom je pritom 50:50.

„Deľba zisku z refinancovania je nastavená tak, aby sme maximalizovali všetky možnosti zníženia konečných nákladov štátu na celý projekt – ideálne až na úroveň pôvodnej ponuky, ktorá ešte nereflektovala dopady krízy na finančných trhoch. Refinancovať sa budú všetky PPP projekty v Európe, ktorých finančné uzatvorenie prebiehalo už v čase krízy, pretože nikto nepredpokladá, že dnešné „krízové“ marže bánk zostanú večne v platnosti“, zdôraznil minister.

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť