Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový zákon o sťažnostiach

01.02.2010

Dňom 1. februára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. Týmto zákonom bol zrušený zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z.

Ďalšie informácie o postupe nájdete tu


späť

na začiatoktlačiť