Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Zasadnutie slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre infraštruktúru

04.03.2010

Dňa 4. marca 2010 sa na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zišla na svojom 10. zasadnutí  slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre infraštruktúry. Štátny tajomník Milan Mojš a predseda slovenskej časti zmiešanej komisie pre infraštruktúry privítal na pôde ministerstva svojho rezortného partnera štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, telekomunikácií a energetiky MR a zároveň predsedu maďarskej časti zmiešanej komisie pre infraštruktúry  Lajosa Csepiho.

Témy 10. zasadnutia zmiešanej komisie boli navrhnuté aj v súlade s programom stretnutia premiérov SR a MR v septembri 2009 a týkali sa aktuálneho stavu výstavby Ipeľských mostov, prípravy výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Miškovec, prípravy výstavby nového mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom a prípravy Rámcovej dohody o dopravnom charaktere ciest a mostov prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.

 

Rokovanie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie k dopravnej infraštruktúre


späť

na začiatoktlačiť