Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový zákon o elektronických komunikáciách posilní práva spotrebiteľov

30.12.2010

TLAČOVÁ SPRÁVA

Do pripomienkového konania sa dostal návrh zákona o elektronických komunikáciách

BRATISLAVA (30. december 2010) –  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR včera zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o elektronických komunikáciách. Širokej verejnosti má umožniť vyššiu kvalitu elektronických komunikačných služieb za nižšie ceny.

Návrh posilňuje práva spotrebiteľov, aby mali možnosť väčšieho výberu služieb od viacerých poskytovateľov. Operátorom elektronických komunikačných služieb určuje, že viazanosť služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Operátor zároveň musí poskytnúť užívateľovi aj alternatívnu službu s viazanosťou najdlhšie na 12 mesiacov. Ďalším z bonusov, ktoré návrh prináša spotrebiteľom je, že uzákoňuje jednodňovú lehotu na aktiváciu preneseného telefónneho čísla.

Návrh zákona o elektronických komunikáciách vychádza z reformy právnych predpisov regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie, ktorá platí od novembra 2009.

Návrh podporuje investície do nových komunikačných infraštruktúr. A to najmä uvoľnením frekvenčného spektra pre mobilné širokopásmové služby a, vytvára podmienky na spoľahlivejšie a bezpečnejšie elektronické komunikácie. Najmä z hľadiska ich odolnosti proti vírusom a kybernetickým útokom.

Základným princípom regulácie elektronických komunikácií je postupný prechod od sektorovo zameranej regulácie k pravidlám hospodárskej súťaže, čo by malo spôsobiť, že význam regulačných činností bude postupne ustupovať. Zasahovať sa bude len minimálne, napríklad v prípadoch, keď jednotlivé trhy elektronických komunikácií nebudú dostatočne konkurenčne rozvinuté.


späť

na začiatoktlačiť