Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Starostovia južného Slovenska vítajú skvalitnenie železničnej dopravy

10.01.2011

„Vo veci projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy Bratislava – Komárno vítame a podporujeme iniciatívu MDVRR SR. Naozaj by sme boli radi, ak začiatkom roka 2012 sa rozbehla preprava osôb na základe zmluvy v réžií spoločnosti RegioJet. Prepravu zabezpečovanú súpravami moderných klimatizovaných vlakov zaiste uvítajú obyvatelia dotknutej oblasti. Skvalitnilo by sa tým cestovanie nielen na spomínanej trase železnicou, ale táto forma by odľahčila v značnej miere aj už neúnosnú cestnú dopravu motorovými vozidlami do hlavného mesta a späť. Sme pripravení vyššie uvedený pilotný projekt MDVRR SR podporovať a propagovať našimi propagačnými prostriedkami, a podľa usmernenia ministerstva vykonať v tomto smere patričnú osvetu aj medzi občanmi nášho mesta a spádovej oblasti.“

Gabriel Bárdos, Šamorín

„Obec Miloslavov patrí medzi obce v blízkom okolí hlavného mesta Bratislava postihnuté nadmernou tranzitnou dopravou a neúnosnou dopravnou situáciou, hlavne v čase dopravnej špičky. Preto vítame a podporujeme každé riešenie, ktoré prispieva k zmierneniu nárastu dopravy a pomôže občanom našej obce k lepšej a rýchlejšej preprave za každodennými povinnosťami do hlavného mesta Bratislava.“

Milan Baďanský, Miloslavov

„Dovoľte nám, aby sme v mene obce Orechová Potôň privítali Vami predstavený zámer týkajúci sa projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom, ktorú od marca 2012 bude zabezpečovať na základe zmluvy uzavretej s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, spoločnosť RegioJet. Vzhľadom na skutočnosť, že modernizáciou sa významne zvýši kvalita cestovania v našom regióne a v našej obci a kvalita dopravného spojenia s hlavným mestom SR, hore uvedený projekt podporujeme.“

Szilárd Gálffy, Orechová Potôň

„Obec Rovinka vyjadruje podporné stanovisko k projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy Bratislava – Dunajská Streda –Komárno a vníma ho ako ďalšie alternatívne riešenie prepravy cestujúcich na uvedenej trase. Dúfame, že svojou bezpečnosťou, spoľahlivosťou a rýchlosťou prepravy priláka čo najväčší počet cestujúcich, ktorí doposiaľ využívajú automobilovú prepravu, čím sa zníži zaťaženie cesty 1. triedy č. 63, ktorá vedie cez našu obec.“

Milan Bombala, Rovinka

„Obec Okoč podporuje realizáciu projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom. Nakoľko v obci Okoč sa nachádza železničná stanica a množstvo ľudí využíva železničnú dopravu, vysoko by som si vážil a zároveň by som aj žiadal o určenie zastávok vlakov v obci Okoč v maximálne možnej miere.“

Ladislav Polák, Okoč

„Obec Kvetoslavov víta a plne podporuje všetky pozitívne zmeny, čo sa týka skvalitnenia služieb a dopravy železnicou do Bratislavy a opačne. Kultúra cestovania sa rapídne zlepší.“

Zoltán Sojka, Kvetoslavov

„Obecný úrad Michal na Ostrove podporuje projekt modernizácia a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom.“

Ladislav Bögi, Michal na Ostrove

„Obec Zlatná na Ostrove zastúpená starostkou obce Ing. Evou Varjúovou Vám týmto vyjadruje podporné stanovisko, k modernizáciu a skvalitneniu dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou o Komárnom. V súčasnej ťažkej finančnej situácii obcí oceňujeme Vašu snahu o modernizáciu a realizáciu takýchto zámerov a veríme že nájdete prostriedky na financovanie tohto projektu.“

Eva Varjúová, Zlatná na Ostrove

„Obec Dolný Bar týmto dáva podporné stanovisko k projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom.“

Oskár Bereczk, Dolný Bar

„Obec Okoličná na Ostrove, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou Vám týmto zasiela podporné stanovisko k projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom.“

Iveta Feketeová, Okoličná na Ostrove

 „...vyjadrujeme jednoznačne podporné stanovisko k projektu modernizácie a skvalitnenia dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom. Veľmi by sme uvítali skvalitnenie dopravy a rozšírenie cestovných poriadkov najmä v čase špičky, ktorých sa už naši obyvatelia domáhajú.“ Viera Dikošová, Dunajská Lužná „K uvedenému projektu modernizácia a skvalitnenie dopravy na úseku železničnej trasy medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom poskytujem svoje podporné stanovisko.“

Alexander Hunka, Veľká Paka


späť

na začiatoktlačiť