Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Program výstavby diaľnic pre roky 2007-2010 bol splnený na polovicu

12.01.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

BRATISLAVA (12. január 2011) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo na základe uznesenia vlády SR č. 882/2008 na rokovanie vládneho kabinetu Správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010. Vláda ju dnes vzala na vedomie.

Z materiálu vyplýva, že ambiciózny plán výstavby diaľnic a rýchlostných ciest sa nepodarilo naplniť. Podľa vládnej stratégie z novembra 2007 (Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010) sa do roku 2010 malo odovzdať do užívania vyše 250,9 km diaľnic a rýchlostných ciest. V skutočnosti sa dokončilo 122,8 km, čo je približne polovica. Vyše 30 km z toho sú cesty v polovičnom profile.

Ešte horšie vyznieva porovnanie plánu s realitou pri rozbehnutí výstavby nových úsekov. V rokoch 2007 až 2010 sa mala začať výstavba vyše 361,5 km diaľnic a rýchlostných ciest. Skutočne bolo začatých necelých 120 km, teda tretina pôvodného plánu.

Program výstavby sa nepodarilo splniť najmä z nasledovných dôvodov:

  • Rozhodnutie obstarávať najdôležitejšie a najlepšie pripravené úseky cez veľké balíky PPP, ktorých obstarávanie je časovo veľmi náročné. Väčšina z týchto úsekov sa mohla začať stavať rýchlejšie a financovať efektívnejšie z eurofondov a prostriedkov štátneho rozpočtu.
  • Do zásobníka projektov pre Operačný program Doprava (OPD) boli zaradené úseky s výrazne nižšou projektovou pripravenosťou. Tieto úseky objektívne nebolo možné začať stavať v deklarovaných termínoch. To spôsobilo oneskorenie  čerpania finančných prostriedkov z OPD.

Predkladaná správa je východiskom pre Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014, ktorú plánuje MDVRR SR predložiť na rokovanie vlády v apríli 2011. Bilancia plnenia plánov výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry za uplynulé štyri roky len zvýrazňuje potrebu prijatia realistického programu.


späť

na začiatoktlačiť