Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a dvoch členov Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky v Bratislave

13.01.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa §19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a dvoch členov Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „DR LPS SR“), ktoré sa uskutočnilo dňa 5. januára 2011.

Kritériá na obsadenie funkcie predsedu DR LPS SR nesplnil žiadny z prihlásených uchádzačov a MDVRR SR vyhlási nové výberové konanie. Požadované kritériá na obsadenie funkcie dvoch členov DR LPS SR splnili JUDr. Ľuboš Dojčan a Ing. Bc. Ján Keselý. Požadované kritériá nesplnili uchádzači: Ing. Jozef Hrabina, Ing. Viliam Herczog a Ing. Stanislav Horváth.


späť

na začiatoktlačiť