Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko má najkrajšiu rytú známku v Európskej únii

02.05.2011

BRATISLAVA (2. máj 2011) - Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku  Európskej únieGrand Prix de l’Art Philatélique“. O víťazstve rozhodla odborná jury 30. 4. 2011 v Bruseli. Cena bude slávnostne odovzdaná zástupcovi SP, a. s.,  bruselským starostom p. Thielemansom 24. 9. 2011 v Maximiliánovej sále bruselskej radnice za účasti významných osobností politickej, kultúrnej a filatelistickej verejnosti.
 
O poštovej známke sa hneď po jej vydaní začalo hovoriť vo filatelistickej obci v superlatívoch, napríklad bola označovaná za najkrajšiu známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku  vydanú po roku 1993. Koncom minulého roka bola ocenená dvoma cenami Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálnej riaditeľky SP, a. s., – Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka.
 
Známka vyšla v exkluzívnej hárčekovej úprave v limitovanom náklade 60 tisíc kusov. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je prof. Dušan Kállay a autorom excelentnej oceľorytiny známky a hárčeka doc. Martin Činovský.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa Žilinská synoda konala pod záštitou uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpenca reformácie augsburského smeru, aj dizajn poštovej známky je prispôsobený týmto historickým reáliám. Na hárčeku je umelecky stvárnený hlavný obraz z tzv. Thurzovho oltára, ktorý si dal palatín vyhotoviť do kaplnky svojho hradu na Orave. Oltár bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza dodnes.
 
Unikátny neskororenesančný oltár, nazývaný Speculum Justificationis, pochádza z roku 1611. Namaľoval ho nemecký maliar Paul Juvenel starší podľa staršej grafickej predlohy norimberského rytca Josta Ammana. Komplikovaná kompozícia obrazu je vizualizáciou kľúčových vieroučných otázok. Zobrazenými motívmi a nápismi v jednej kompozícii interpretuje tézy o ospravedlnení hriešneho človeka pred Bohom v protestantskom ponímaní.

 


späť

na začiatoktlačiť