Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Politika
  Národná tabuľka frekvenčného spektra Slovenskej republiky
  Digitálne vysielanie
    Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR (uznesenie vlády SR č. 26/2017)
      Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR (.pdf, 542 kB)
      Príloha 1 Stav pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Európe a vo svete (.pdf, 538 kB)
      Príloha 2 Základné charakteristiky digitálnych systémov pozemského rozhlasového vysielania (.pdf, 287 kB)
      Príloha 3 Vysielacie frekvencie pre T-DAB / T-DAB+ a frekvenčné vyhradenia pre Slovensko (.pdf, 289 kB)
      Príloha 4 Spotrebná elektronika na príjem digitálneho vysielania a úloha automobilového priemyslu (.pdf, 280 kB)
      Príloha 5 Vybrané základné termíny a definície; Zoznam použitých skratiek (.pdf, 231 kB)
    Vyhodnotenie ukončenia analógového pozemského televízneho vysielania (rokovanie vlády SR dňa 9. januára 2013)
    Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR (uznesenie vlády SR č. 11/2011)
    Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR - aktualizované znenie (uznesenie vlády SR č. 21/2009)
    Skupina pre digitálne vysielanie
  Širokopásmový prístup
  Európske globálne navigačné satelitné systémy (program Galileo)
na začiatoktlačiť