Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Politika
  Národná tabuľka frekvenčného spektra Slovenskej republiky
  Digitálne vysielanie
  Širokopásmový prístup
    Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR
      Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR (uznesenie vlády SR č. 136/2011)
        Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR (.pdf, 272 kB)
        Príloha 1 Vybrané štatistické ukazovatele (.pdf, 483 kB)
        Príloha 2 Vývoj prístupových sietí novej generácie vo vybraných krajinách (.pdf, 220 kB)
        Príloha 3 Technológie širokopásmových prístupových a regionálnych sietí (.pdf, 237 kB)
        Príloha 4 Širokopásmové technológie pre siete novej generácie (.pdf, 167 kB)
        Príloha 5 Zoznam použitých skratiek (.pdf, 137 kB)
      Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR (rokovanie vlády SR dňa 31. mája 2012)
    Politika využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup
    Databáza širokopásmového prístupu
  Európske globálne navigačné satelitné systémy (program Galileo)
na začiatoktlačiť