Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Monitorovací výbor pre OP Doprava 2007 - 2013

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Doprava 2007-2013. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Štatút Monitorovacieho výboru OPD

   - dodatok č.1 
   - dodatok č.2
   - dodatok č.3
   - dodatok č.4
   - dodatok č.5


Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru OPD

   - dodatok č.1
   - dodatok č.2


Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPD 

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 22. januára 2008
Záznam zo zasadnutia dňa 22. januára 2008
Uznesenie k zasadnutiu zo dňa 22. januára 2008


2. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 10. júna 2008  
Záznam zo zasadnutia zo dňa 10. júna 2008
Uznesenie k zasadnutiu zo dňa 10. júna 2008


Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 23.9.2008 - 6.10.2008
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu


Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 5.12.2008 - 19.12.2008
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 21.04.2009 - 5.5.2009
Záznam z rokovania
- príloha k záznamu z rokovania
Uznesenie k rokovaniu


3. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 11. júna 2009 
Záznam z rokovania

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 12.08.2009 - 21.8.2009
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 15.10.2009 - 30.10.2009
Záznam z rokovania
- príloha č. 1 k záznamu z rokovania
- príloha č. 2 k záznamu z rokovania
- príloha č. 3 k záznamu z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 05. - 06. novembra 2009 
Záznam z rokovania

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 18.12.2009 - 22.12.2009
Záznam z rokovania

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 27. - 28. mája 2010
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 14.06.2010 - 25.06.2010
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 11. - 12. novembra 2010
Záznam z rokovania
Záznam z rokovania v AJ

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 27.01.2011 - 23.02.2011
Záznam z rokovania
Príloha č. 1 k záznamu z rokovania
Príloha č. 2 k záznamu z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

7. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 19. - 20. mája 2011 
Záznam z rokovania

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 24.10.2011 - 07.11.2011
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 15. - 16. decembra 2011 
Záznam z rokovania

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 31. mája - 01. júna 2012
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

Minutes from meeting
Resolution

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 12. - 26. 09. 2012
Záznam z rokovania
Príloha č. 1 k záznamu z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 22. - 23. novembra 2012
Záznam z rokovania s uznesením

Rokovanie Monitorovacieho výboru OPD písomnou procedúrou per rollam v termíne 06.12.2012 - 20.12.2012
Záznam z rokovania
Uznesenie k rokovaniu

Minutes from meeting
Resolution

11. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 13. - 14. júna 2013
Záznam z rokovania

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 25. - 26. novembra 2013
Záznam z rokovania

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 2. - 3. júna 2014
Záznam z rokovania s uznesením

14. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 1. - 2. decembra 2014
Záznam z rokovania

15. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 25. - 26. mája 2015
Záznam z rokovania s uznesením

16. zasadnutie Monitorovacieho výboru OPD sa uskutočnilo 9. - 10. novembra 2015
Záznam z rokovania


na začiatoktlačiť